Додаток 1. Рекомендована програма курсу » Правові основи державного управління» :: vuzlib.su

Додаток 1. Рекомендована програма курсу » Правові основи державного управління» :: vuzlib.su

58
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Додаток 1. Рекомендована програма курсу » Правові основи державного
управління»

.

Додаток 1. Рекомендована
програма курсу » Правові основи державного управління»

(автор – Д.М.
Диновський, кандидат педагогічних наук, доцент)

Тема 1.Поняття та види соціального
управління.

1.1. Походження та значення понять
«управління», «організація».

1.2. Управління — соціальний
інститут.

1.3. Сутність управлінського впливу.

1.4. Багатогранність управління.

Тема 2. Державне управління: поняття
і зміст.

2.1. Державне управління — вид
державної діяльності.

2.2. Ознаки державного управління.

2.3. Мста, види і зміст
управлінської діяльності.

Тема 3. Конституційні засади
державного управління.

З 1. Організація виконавчої влади за
Конституцією України

3.2. Законність в державному
управлінні.

3.3. Рівноправність громадян в
державному управлінні.

3.4. Гласність в державному
управлінні.

3.5. Участь громадян та їх об’єднань
в державному управлінні.

Тема 4. Принципи державного
управління.

4.1. Поняття принципів державного
управління.

4.2. Класифікація принципів
державного управління.

4.3. Застосування принципів
державного управління.

Тема 5. Основні функції, методи і
форми державного управління.

5.1. Загальні та спеціалізовані
функції державного управління.

5.2. Поняття і види методів
державного управління.

5.3. Методи переконання і примусу в
державному управлінні, їх співвідношення.

5.4. Поняття, види та характеристика
форм державного управління.

Тема 6. Органи виконавчої влади —
суб’єкти державного управління.

6.1 Поняття органів виконавчої
влади.

6.2. Принципи побудови системи
органів виконавчої влади.

6.3. Види та правовий статус органів
виконавчої влади.

6.4. Повноваження Президента України
у сфері виконавчої влади.

6.5. Кабінет Міністрів України.

6.6. Центральні органи виконавчої
влади України.

6.7. Місцеві органи виконавчої
влади.

Тема 7. Перспективи реформування
державного управління та адміністративного права в Україні.

7.1. Державне управління перед
майбутнім: основні фактори ефективності та раціоналізації.

7.2. Адміністративне право: сучасний
стан і напрями реформування.

7.3. Концепція адміністративної
реформи в Україні.

7.4. Концепція реформи
адміністративного права України.

Тема 8. Державне управління в
регіоні.

8.1. Поняття регіональної політики
та регіонального управління.

8.2. Співвідношення централізації та
децентралізації в регіональному управлінні 8 3 Місцеві державні адміністрації,
функції, права, обов’язки, зміст роботи

8 4 Органи місцевого самоврядування.

8 5 Правове регулювання
взаємовідносин місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.

Тема 9. Державне управління в
соціально-культурній сфері.

9.1. Поняття та суть
соціально-культурної сфери.

9.2. Державне управління у сфері
освіти.

9.3. Державне управління у сфері
молодіжної політики, культури, науки, туризму, спорту, охорони здоров’я.

9.4. Правове забезпечення державного
управління соціально-культурною сферою.

Тема 10. Раціоналізація та ефективність
державного управління.

10.1. Ініциатива і відповідальність
в державному управлінні.

10.2. Вдосконалення стилю і методів
державного управління.

10.3 Об’єктивація і законність
державного управління.

10.4. Основні фактори ефективності
державного управління.

10.5. Визначення та оцінка
ефективності державного управління.

10.6. Організаційно-правові проблеми
раціоналізації та підвищення ефективності державного управління.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ