§ 2. Злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатації залізничного, водного чи...

§ 2. Злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту :: vuzlib.su

122
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 2. Злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатації залізничного,
водного чи повітряного транспорту

.

§ 2. Злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатації залізничного,
водного чи повітряного транспорту

Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи
повітряного транспорту (ст. 276). Стаття складається з трьох частин. У частині
1 ст. 276 КК дається опис об’єктивної сторони основного складу цього злочину.
Вона проявляється в порушенні працівником залізничного, водного або повітряного
транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, а також у
недоброякісному ремонті транспортних засобів, колій, засобів сигналізації та
зв’язку, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання інших тяжких
наслідків. До залізничного транспорту належить загальна мережа залізниць,
метрополітен, а також під’їзні колії великих підприємств, що включені до
загальної мережі залізниць. Водний транспорт — це морський і річковий транспорт
за винятком різних маломірних суден (човни, байдарки тощо). Повітряний
транспорт включає в себе різні літальні апарати (літаки, вертольоти, дирижаблі,
планери тощо), незалежно від форм власності на них. Крім повітряних суден
предметом злочину є аеропорти, аеродроми, посадкові смуги, наземне
устаткування, інші засоби, що забезпечують безпеку польотів.

Діяння в цьому злочині складається з таких форм: 1) порушення правил
безпеки руху; 2) порушення правил експлуатації; 3) недоброякісний ремонт технічних
засобів транспорту.

Порушення правил безпеки руху на залізничному транспорті може проявлятися у
перевищенні швидкості руху, неуважності при виконанні маневрових робіт, у
проїзді на сигнал світлофора, що забороняє рух тощо. На водному транспорті — це
порушення правил причалювання і швартування суден, відсутність постійного
спостереження за станом водного шляху, неправильне розходження із зустрічними
суднами тощо. На повітряному транспорті — це порушення правил посадки літальних
апаратів, недотримання встановлених маршрутів та висоти польоту, перевищення
швидкості при посадці тощо.

Порушення правил експлуатації транспорту полягає у недотриманні габаритів,
порядку укладання вантажів та їхнього закріплення, у недотриманні вимог щодо
технічного стану засобів транспорту, окремих його механізмів тощо.

Діяння з об’єктивної сторони може проявлятися також у недоброякісному
ремонті транспортних засобів, шляхів сполучення, споруд на них, засобів
сигналізації і зв’язку (наприклад, слюсар по ремонту вагонів не усуває
несправність гальмового обладнання, внаслідок чого створюється небезпека для
життя людей).

Суб’єктивна сторона цього злочину вимагає встановлення психічного ставлення
особи до діяння і його наслідків. Що стосується діяння, то воно може бути
вчинене з прямим умислом і через злочинну недбалість. Щодо наслідків вина може
бути тільки необережною, у вигляді злочинної самовпевненості чи недбалості.

Суб’єктом злочину можуть бути тільки працівники залізничного, водного і
повітряного транспорту.

Частина 2 ст.276 КК встановлює більш сувору відповідальність за ті самі
діяння, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні
ушкодження або заподіяли велику матеріальну шкоду, частина 3 — за ті самі
діяння, якщо вони спричинили загибель людей. Для цього досить настання смерті
хоча б однієї людини.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 276 — виправні роботи на строк до двох
років або обмеження волі на строк до трьох років; за ч. 2 ст. 276 — позбавлення
волі на строк від двох до семи років; за ч. З ст. 276 — позбавлення волі на
строк від семи до дванадцяти років.

Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів

(ст. 277). Стаття складається з трьох частин. У першій частині дається опис
ознак об’єктивної сторони складу злочину. Вона включає в себе руйнування або
пошкодження шляхів сполучення, споруд на них, рухомого складу або суден,
засобів зв’язку чи сигналізації, а також інші дії, спрямовані на приведення
зазначених предметів у непридатний для експлуатації стан, якщо це спричинило чи
могло

спричинити аварію поїзда, судна або порушило нормальну роботу транспорту,
або створило небезпеку для життя людей чи настання інших тяжких наслідків.

Предметом злочину охоплюються всі засоби транспорту, устрої та механізми,
що забезпечують безпеку руху або експлуатації залізничного, водного та
повітряного транспорту. Це такі устрої й механізми, що забезпечують нормальне
функціонування технічних систем транспорту і тим самим — нормальні відносини у
сфері безпеки руху або експлуатації транспорту.

Руйнування шляхів сполучення і транспортних засобів — це протиправний вплив
на ці предмети шляхом порушення їхньої цілісності та структури, внаслідок чого
вони стають непридатними для експлуатації відповідно до свого цільового
призначення.

Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів — це протиправний
вплив на ці предмети, коли з ладу виводяться окремі їхні частини та механізми,
внаслідок чого вони стають непридатними для експлуатації відповідно до свого
цільового призначення.

Інші дії, спрямовані на приведення зазначених предметів у непридатний для
експлуатації стан — це такий протиправний вплив на них, у результаті якого
технічно справні механізми та елементи транспорту тимчасово (в цій ситуації)
приводяться до непридатного для експлуатації стану. Наприклад, покладення на рейки
залізничної колії шпали, колоди, переміщення сигнального вогню на фарватері
водного шляху, відключення окремих приборів і механізмів.

Наслідки пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів можуть бути
різними. Аварія, про яку говориться в ч. 1 ст. 277 КК, є сход рухомого складу з
рейок, пошкодження транспортних засобів, їхнє зіткнення, посадка судна на
мілину тощо. Порушення нормальної роботи транспорту може виражатися в зриві
графіка руху транспортних засобів, у затримці доставки вантажів і пасажирів
тощо.

В частині 2 ст. 277 КК встановлена відповідальність за ті самі діяння, якщо
вони спричинили потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або
завдали великої матеріальної шкоди, а в ч. З — якщо вони спричинили загибель
людей. Характеристика цих обставин дана в першому параграфі цього розділу.

Суб’єктивна сторона злочину носить складний характер. Аналіз судової
практики показує, що руйнування, пошкодження, приведення предмета у непридатний
стан іншим способом може вчинюватись як з прямим, так і з непрямим умислом. Що
стосується наслідків, то психічне ставлення до них може виражатися як в умислі,
так і в необережності. Отже, цей злочин може вчинюватися в рамках однієї форми
вини — умислу, так і в рамках складної форми вини — умисел стосовно дій і
необережність щодо наслідків.

Суб’єктом злочину є особа, яка досягла 14-річного віку.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 277 — штраф до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або
позбавлення волі на строк до трьох років; за ч. 2 ст. 277 — позбавлення волі на
строк від трьох до восьми років; за ч. З ст. 277 — позбавлення волі на строк
від семи до п’ятнадцяти років.

Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи
річкового судна (ст. 278). Стаття складається з трьох частин. У частині 1 ст.
278 КК встановлена відповідальність за угон або захоплення залізничного
рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна.

Предметом злочину є пасажирський чи вантажний потяг, локомотив, дрезина
тощо. Повітряним судном вважається літальний апарат, що підтримується в
атмосфері за рахунок його взаємодії з повітрям (літаки, вертольоти, дирижаблі
та ін.). До морських і річкових суден відносяться пасажирські, вантажні, рибальські,
допоміжні (буксири), рятувальні та ін. Для кваліфікації не має значення відомча
приналежність вказаних транспортних засобів.

Об’єктивна сторона цього злочину полягає в угоні або захопленні зазначених
транспортних засобів. Під угоном слід розуміти протиправне заволодіння
транспортним засобом для здійснення поїздки на ньому або самовільне
використання транспортного засобу. Угон може здійснюватися як з місця стоянки
транспортного засобу, так і під час руху. Інколи угон можуть здійснювати
машиністи, льотчики, капітани, члени екіпажу, які управляють транспортним
засобом. Захоплення — це протиправне заволодіння транспортним засобом будь-якою
особою із застосуванням насильства чи погроз для здійснення поїздки на ньому,
зміни напрямку руху тощо. Закінченим цей злочин визнається з урахуванням виду
транспорту. Так, угон повітряного судна буде закінченим після заволодіння ним,
запуску двигунів і початку руху. Якщо угон здійснюють члени екіпажу під час
польоту, то закінченим злочин буде з моменту відхилення від маршруту, або
відмови виконувати вказівки осіб, що керують польотом. Аналогічно слід
вирішувати це питання на залізничному і водному транспорті.

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Винна особа
усвідомлює фактичні ознаки вчиненого діяння, розуміє їхній суспільно
небезпечний і протиправний характер та бажає вчинити такі дії.

Суб’єктом цього злочину є особа, яка досягла 14-річного віку.

Частина 2 ст. 278 КК встановлює відповідальність за ті самі дії, вчинені за
попередньою змовою групою осіб або поєднані з насильством, яке не є небезпечним
для життя чи здоров’я потерпілого; а частина 3 — дії, передбачені частинами 1
або 2 цієї статті, вчинені організованою групою або поєднані з насильством,
небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або такі, що спричинили загибель
людей чи інші тяжкі наслідки.

Якщо угон чи захоплення транспортного засобу поєднаний із вчиненням інших
більш тяжких злочинів, то вчинене кваліфікується за сукупністю злочинів.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 278 — позбавлення волі на строк від трьох
до шести років; за ч. 2 ст. 278 — позбавлення волі на строк від п’яти до восьми
років; за ч. З ст. 278 — позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти
років.

Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного
підприємства (ст. 279). Стаття складається з трьох частин. У частині 1 ст. 279
КК дається опис ознак об’єктивної сторони складу злочину. Це блокування
транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, відключення
енергопостачання чи іншим способом, яке порушило нормальну роботу транспорту
або створювало небезпеку для життя людей, або настання інших тяжких наслідків.

Предметом злочину є шляхи сполучення, споруди на них, транспортні засоби,
засоби зв’язку і сигналізації, інші механізми та елементи залізничного,
повітряного, водного, автомобільного, міського електротранспорту чи
магістрального трубопровідного транспорту, а також вокзали, порти, станції та
інше.

Блокування може здійснюватися шляхом розміщення на вулицях, дорогах,
залізничних коліях, злітній смузі колод, шпал, каменів, залізобетонних
конструкцій, транспортних засобів, сільськогосподарських, будівельних, інших
механізмів, що не дають можливості рухатися транспортним засобам. Технічна
система транспорту може бути паралізована шляхом припинення подачі
пально-мастильних матеріалів, води, газу, відключення електроенергії, засобів
зв’язку, сигналізації чи автоматики, що забезпечують керування транспортом, а
також шляхом перекриття доріг, вулиць за допомогою гурту людей, череди тварин
тощо.

Наслідками блокування за ч. 1 ст. 279 КК є: порушення нормальної роботи
транспорту, а також створення небезпеки для життя людей або настання інших
тяжких наслідків.

Суб’єктивна сторона злочину характеризується виною у формі прямого умислу
стосовно дій. Що стосується наслідків, то вина може виражатися як в умислі, так
і в необережності.

Суб’єктом злочину є особа, яка досягла 16-річного віку. Злочин можуть
вчиняти і працівники транспорту, які обслуговують транспортні комунікації.

Частина 2 ст. 279 КК встановлює відповідальність за захоплення вокзалу,
аеродрому, порту, станції або іншого транспортного підприємства, установи або
організації.

Предметом цього злочину є зазначені в статті об’єкти та інші транспортні
підприємства, наприклад, будівлі, в яких можуть знаходитися засоби зв’язку,
сигналізації, автоматизовані системи управління транспортом, диспетчерська та
інше.

З об’єктивної сторони захоплення — це заволодіння будинком чи його частиною
із застосуванням насильства або погроз до працівників транспорту, інших осіб і
встановлення контролю над ним. Заподіяння при захопленні легких тілесних
ушкоджень охоплюється складом цього злочину. При застосуванні психічного
насильства винні можуть загрожувати вбивством, заподіянням тілесних ушкоджень
різної тяжкості. Закінченим цей злочин визнається з моменту встановлення
контролю над вокзалом, станцією, портом або над якоюсь частиною будинку, що має
важливе значення для нормального функціонування технічної системи транспорту.

У частині 3 ст. 279 КК передбачена відповідальність за дії, передбачені
частинами 1 або 2 цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей або інші
тяжкі наслідки.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 279 — штраф до п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до
двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до
трьох років; за ч. 2 ст. 279 — позбавлення волі на строк від двох до п’яти
років; за ч. З ст. 279 — позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти
років.

Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових
обов’язків (ст. 280). Стаття складається з трьох частин. У частині 1 ст. 280 КК
дається опис ознак об’єктивної сторони складу злочину. Це примушування
працівника залізничного, повітряного, водного, автомобільного, міського
електричного чи магістрального трубопровідного транспорту до невиконання своїх
службових обов’язків шляхом погрози вбивством, заподіянням тяжких тілесних
ушкоджень або знищенням майна цього працівника чи близьких йому осіб.

Примушування — це вимога, пред’явлена до працівника транспорту не
виконувати покладені на нього обов’язки, що супроводжується погрозами.
Потерпілим у цьому злочині може бути будь-який працівник транспорту. Це,
наприклад, особи, які управляють транспортними засобами, або забезпечують
безпеку руху або експлуатації, які здійснюють ремонт, обслуговування,
підготовку до випуску в рейс чи на лінію транспортних засобів. Ними можуть бути
і керівники транспортних підприємств, структурних підрозділів, начальники
служб. Близькими зазначеним працівникам особами є: батьки, дружина (чоловік),
діти, рідні брати і сестри, дід, бабка, онуки. Погроза може бути виражена
словами, по телефону, у листі, шляхом демонстрації зброї чи іншим способом.
Вона може бути доведена до відома потерпілого особисто або через третіх осіб.

Злочин вважається закінченим з моменту пред’явлення вимоги, пов’язаної з
погрозою до працівника транспорту чи близьких йому осіб.

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Винна особа
усвідомлює, що примушує працівника транспорту до невиконання своїх службових
обов’язків, розуміє протиправність вчиненого і бажає вчинити такі дії.

Суб’єктом цього злочину є особа, яка досягла 16-річного віку. Якщо
примушування вчиняє службова особа щодо своїх підлеглих, то за наявності відповідних
ознак відп’овідальність настає за сукупністю і за злочин у сфері службової
діяльності.

В частині 2 ст. 280 КК встановлена відповідальність за ті самі дії, вчинені
повторно або за попередньою змовою групою осіб; у частині 3 — вчинені
організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи
здоров’я потерпілого, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі
наслідки.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 280 — штраф до п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до
двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до
трьох років; за ч. 2 ст. 280 — обмеження волі на строк до п’яти років або
позбавлення волі на той самий строк; за ч. З ст. 280 — позбавлення волі на
строк від п’яти до дванадцяти років.

Порушення правил повітряних польотів (ст. 281). Стаття складається з трьох
частин. У частині 1 ст. 281 КК дається опис об’єктивної сторони складу злочину,
що виражається в порушенні правил безпеки польотів повітряних суден особами,
які не є працівниками повітряного транспорту, якщо це створило небезпеку для
життя людей або настання інших тяжких наслідків. Як видно з тексту закону об’єктивна
сторона злочину характеризується трьома ознаками: 1) діяння; 2) наслідки; 3)
причинний зв’язок між діянням і наслідками.

Діяння — це дія чи бездіяльність, яка виражається в порушенні правил при
зльоті і посадці літального апарату, у недотриманні висоти польоту, коридору, у
перевищенні швидкості.

Наслідком злочину виступає реальна загроза життю людей або настання інших
тяжких наслідків.

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони також є причинний зв’язок між
порушенням і створенням небезпеки настання вказаних наслідків.

Суб’єктивна сторона злочину характеризується психічним ставленням винного
до факту порушення правил безпеки- польотів і його наслідків. Порушення правил
може бути умисним або необережним (прямий умисел або злочинна недбалість). Вина
щодо тяжких наслідків може бути тільки необережною (злочинна самовпевненість
або недбалість).

Суб’єктом цього злочину є особа, яка не є працівником повітряного
транспорту. За цією ознакою варто проводити відмежування цього злочину від
передбаченого ст. 276 КК, де суб’єктом виступає працівник повітряного
транспорту.

У частині 2 ст. 281 КК встановлена більш сувора відповідальність за ті самі
діяння, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження
або завдали великої матеріальної шкоди; у ч. З — якщо вони спричинили загибель
людей.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 281 — штраф до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження
волі на строк до трьох років; за ч. 2 ст. 281 —

позбавлення волі на строк від двох до п’яти років; за ч. З ст. 281 —
позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Порушення правил використання повітряного простору

(ст. 282). Стаття складається з трьох частин. У частині 1 ст. 282 КК
дається опис об’єктивної сторони складу злочину, яка виражається в порушенні
правил пуску ракет, проведенні всіх видів стрільби, вибухових робіт або
вчиненні інших дій у повітряному просторі, якщо це створило загрозу безпеці
повітряних польотів.

Об’єктивна сторона злочину характеризується трьома ознаками: а) діянням; б)
наслідками; в) причинним зв’язком між діянням і наслідками.

Діяння виражається в порушенні правил пуску ракет. Розрізняють сигнальні,
навчальні і бойові ракети, або такі, що мають наукове чи господарське
призначення. Проведення усіх видів стрільби може проводитися як на землі, так і
в повітрі, на полігонах, у тирах з різних видів вогнепальної зброї, а вибухових
робіт — при будівництві тунелів, доріг, виконанні гірничих робіт тощо.

У повітряному просторі також можуть здійснюватися різні роботи, наприклад,
при будівництві, монтажі, ремонті чи обслуговуванні різних веж, вишок, труб та
інших об’єктів. Для виконання цих робіт можуть використовуватися вертольоти,
крани, лебідки й інше устаткування. Виконання вказаних видів робіт має
здійснюватися з дотриманням відповідних правил, узгоджуватися з усіма
власниками літальних апаратів, а також іншими органами, що здійснюють
управління польотами повітряних суден.

Суб’єктивна сторона злочину характеризується виною щодо факту порушення і
його наслідків. Порушення може бути вчиненим як умисно, так і через
необережність (прямий умисел чи злочинна недбалість). Що стосується наслідків
порушення, то вина щодо них може бути тільки необережною (злочинна
самовпевненість або недбалість).

Суб’єктом злочину може бути особа, яка досягла 16-річного віку.

У частині 2 ст. 282 КК передбачена відповідальність за ті самі діяння, якщо
вони спричинили потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або
завдали великої матеріальної шкоди; у ч. З — якщо вони спричинили загибель
людей.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 282 — штраф до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або
обмеження волі на строк до п’яти років; за ч. 2 ст. 282 — позбавлення волі на
строк від двох до п’яти років; за ч. З ст. 282 — позбавлення волі на строк від
п’яти до дванадцяти років.

Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда

(ст. 283). Стаття складається з двох частин. У частині 1 ст. 283 КК дається
опис об’єктивної сторони складу злочину, яка полягає у самовільному без
нагальної потреби зупиненні поїзда стоп-краном чи шляхом роз’єднання повітряної
гальмової магістралі або іншим способом, якщо це створило загрозу загибелі
людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю
потерпілого.

Об’єктивна сторона злочину характеризується трьома ознаками: а) діянням; б)
наслідками; в) причинним зв’язком між діянням і наслідками.

Діяння найчастіше проявляється в самовільній зупинці поїзда без потреби,
тобто екстремальної ситуації. Така ситуація може виникнути, наприклад, при
пожежі чи під час стихійного лиха, при виникненні загрози для життя і здоров’я
людей або при несправностях рухомого складу, що загрожують безпеці руху
залізничного транспорту.

Зупинка поїзда може здійснюватися стоп-краном або шляхом роз’єднання
повітряної гальмової магістралі чи іншим способом, наприклад, подача сигналів
зупинки, переключення зеленого сигналу, що дозволяє рух, на червоний — що його
забороняє, включення автоблокування, а також за допомогою ручного гальма.

Суб’єктивна сторона злочину виражається в прямому умислі. Винний розуміє,
що він самовільно без потреби, протиправно зупиняє поїзд і бажає цього. Вина
щодо наслідків може бути тільки необережною.

Суб’єктом злочину є особа, яка досягла 16-річного віку.

У частині 2 ст. 283 КК встановлена більш сувора відповідальність за ті самі
дії, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 283 — штраф до п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до
двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до
трьох років; за ч. 2 ст. 283 — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти
років.

Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха

(ст. 284). З об’єктивної сторони цей злочин проявляється в ненаданні
допомоги капітаном судна в разі зіткнення з іншим судном екіпажу та пасажирам
останнього, а також зустрінутим у морі чи на іншому водному шляху особам, які
зазнали лиха, якщо він мав можливість надати таку допомогу без серйозної
небезпеки для свого судна, його екіпажу і пасажирів.

Обов’язок капітана надавати допомогу виникає при зіткненні суден, а також
коли на шляху судна зустрічаються особи, які зазнали лиха. Крім того, капітан і
його екіпаж повинні мати реальну можливість надати таку допомогу без серйозної
небезпеки для судна, пасажирів і його екіпажу.

Суб’єктивна сторона злочину виражається в прямому умислі до факту ненадання
допомоги. Винний усвідомлює, що судно чи люди зазнали лиха та потребують
допомоги і що він повинен і має можливість надати їм допомогу, але не робить
цього.

Суб’єктом цього злочину є тільки капітан судна.

Покарання за злочин: за ст. 284 — штраф до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк
до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден (ст. 285). З
об’єктивної сторони злочин проявляється в неповідомленні капітаном судна іншому
судну, що зіткнулося з ним на морі, назви і порту приписки свого судна, а також
місця свого відправлення та призначення, незважаючи на наявність можливості
подати ці відомості. Капітан може повідомити ці відомості в будь-якій формі
(усно, письмово, по радіо, телеграфу тощо). Обов’язковою ознакою об’єктивної
сторони є місце зіткнення суден — на морських шляхах.

Суб’єктивна сторона цього злочину виражається тільки в прямому умислі.

Суб’єктом злочину є капітан судна.

Покарання за злочин: за ст. 285 — штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або
арешт на строк до шести місяців.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяБухобслуживание
  Следующая статьяО. КОНТ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ