1. Система покарань :: vuzlib.su

1. Система покарань :: vuzlib.su

84
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


1. Система покарань

.

1. Система покарань

1. Передбачені чинним кримінальним
законодавством окремі види покарань утворюють певну систему. Система покарань,
встановлена ст. 51 КК, і є тією юридичною базою, на якій ґрунтується діяльність
судів по застосуванню покарань. Законодавець, визначаючи систему покарань, тим
самим створює базу і для побудови санкцій у відповідних статтях Особливої
частини КК, де передбачені види і межі покарань за окремі злочини.

Система покарань покликана визначати
однаковість (однозначність) у правозастосовній діяльності і згідно з цим бути
важливим засобом забезпечення законності. Системі покарань невідомі смертна
кара, а також болісні і такі покарання, що ганьблять і калічать засудженого,
наприклад, тілесні покарання, позбавлення всіх громадянських прав та ін. У ній
значне місце посідають покарання, не пов’язані з позбавленням волі: штраф,
громадські роботи тощо. Включаючи в себе цілий комплекс покарань, їх система
дає можливість забезпечити при застосуванні судами конкретних покарань їх
необхідну індивідуалізацію відповідно до тяжкості вчиненого злочину і особи
засудженого.

Під системою покарань прийнято
розуміти встановлений кримінальним законом і обов’язковий для суду вичерпний
перелік покарань, розташованих у певному порядку за ступенем їх суворості.

З цього визначення видно, що поняття
системи покарань містить у собі низку ознак, а саме :

а) система покарань встановлюється
тільки законом. Жодне покарання не може визначатися довільно, його вид,
розміри, порядок і підстави застосування можуть бути зазначені тільки в законі;

б) перелік покарань, що утворюють
систему, обов’язковий для суду. Інакше кажучи, суд, прерогативою якого є
застосування покарання, не має права відступити від цієї системи;

в) перелік покарань, що утворюють
систему, є вичерпним. Це означає, що з погляду закону на даний момент система
покарань є закінченою, завершеною. Коли говорять про систему покарань як
вичерпний їх перелік, то мають на увазі ту систему, той їх перелік, що
наведений у ст. 51 КК. Тому за злочин, вчинений на території України,
неможливо, наприклад, застосувати таке покарання, як тюремне ув’язнення, заслання
чи звільнення від посади, тому що КК таких покарань не передбачає;

г) система покарань передбачає їх
розміщення у певному порядку за ступенем їх суворості. У ст. 51 КК вони
розташовані починаючи від менш суворих до більш суворого. Подібного роду ступінчастість,
«сходи» покарань дають можливість суду вирішувати, яке з покарань є більш чи,
навпаки, менш суворим. Ці питання виникають при зміні вироку в касаційній чи
наглядовій інстанції, призначенні покарання в порядку ст. 69 КК чи заміні
покарання більш м’яким (ст. 82 КК),

2. Система покарань, встановлена в
ст. 51 КК, містить в собі такі види покарань: штраф; позбавлення військового,
спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу; позбавлення права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю; громадські роботи;
виправні роботи; службові обмеження для військовослужбовців; конфіскація майна;
арешт; обмеження волі; тримання в дисциплінарному батальйоні
військовослужбовців; позбавлення волі на певний строк; довічне позбавлення
волі. Отже, КК передбачає 12 видів покарань.

За ухилення від відбування цих
покарань настає кримінальна відповідальність за статтями 389, 390 і 393 КК.
Так, ухилення від виконання громадських робіт карається за ст. 389 КК — арештом
на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

3. Усі покарання, що входять у
систему, можуть бути класифіковані за певними ознаками, закріпленими у
кримінальному законі. Така класифікація має не тільки теоретичне, а й. що дуже
важливо, велике практичне значення, тому що вона сприяє правильному
застосуванню окремих видів покарань.

Покарання класифікуються за порядком
(способом) їх призначення; за суб’єктом, до якого застосовується покарання; за
можливістю визначення строку покарання та ін.

4. За порядком призначення покарань
ст. 52 КК підрозділяє всі покарання на три групи: а) основні покарання; б)
додаткові покарання; в) покарання, що можуть призначатися і як основні, і як
додаткові.

Основні покарання — це покарання, що
призначаються у вироці лише як самостійні покарання. Вони ні за яких умов не
можуть призначатися на додаток до інших покарань, не можуть бути до них
приєднані. За один злочин може бути призначене тільки одне основне покарання.

До основних покарань закон
відносить: громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження для
військовослужбовців, арешт, обмеження волі, тримання у дисциплінарному
батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк, довічне
позбавлення волі.

Додаткові покарання — це такі
покарання, що призначаються лише на додаток до основних покарань і самостійно
застосовуватися не можуть. Отже, додаткові покарання не можуть самостійно
фігурувати у вироці. До них ст. 52 КК відносить: конфіскацію майна, позбавлення
військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Покарання, що можуть призначатися і
як основні, і як додаткові — це позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю і штраф.

До основного покарання може бути
приєднано одне чи кілька додаткових покарань у випадках і порядку, передбачених
законом. Наприклад, суд, засуджуючи винного за ч. З ст. 368 КК (одержання
хабара), може призначити основне покарання у виді позбавлення волі і приєднати
до нього такі додаткові покарання, як позбавлення права обіймати певні посади і
конфіскація майна.

5.За суб’єктом, до якого
застосовуються покарання, вони класифікуються на загальні і спеціальні.
Загальні покарання можуть бути застосовані до будь-якої особи (наприклад,
позбавлення волі). Спеціальні покарання призначаються лише певному колу
засуджених і не можуть застосовуватися до будь-якої особи. Так, тримання у
дисциплінарному батальйоні призначається лише військовослужбовцям строкової
служби. До спеціальних покарань належать також службові обмеження для
військовослужбовців, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину
або кваліфікаційного класу і позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю.

6. За можливістю визначення строку
покарання всі покарання поділяють на строкові і безстрокові покарання.
Строковими покараннями є: позбавлення волі, обмеження волі, арешт, виправні
роботи без позбавлення волі, службові обмеження для військовослужбовців,
громадські роботи, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю, тримання у дисциплінарному батальйоні. Так, виправні роботи без
позбавлення волі можуть призначатися на строк від шести місяців до двох років,
дисциплінарний батальйон — від шести місяців до двох років, позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю — від двох до п’яти
років, позбавлення волі — від одного року до п’ятнадцяти років. Вийти за межі
цього строку суд ні за яких умов не має права, за винятком випадку,
передбаченого в ст. 71 КК, коли призначається покарання за сукупністю вироків.

Безстроковими покараннями є:
позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного
класу і довічне позбавлення волі.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяКниги бесплатно
  Следующая статьяФ. ВОЛЬТЕР :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ