5. Спеціальні питання відповідальності за співучасть :: vuzlib.su

5. Спеціальні питання відповідальності за співучасть :: vuzlib.su

92
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


5. Спеціальні питання відповідальності за співучасть

.

5. Спеціальні питання
відповідальності за співучасть

Крім розглянутих загальних питань
виникають так звані спеціальні питання відповідальності за співучасть.

1. Співучасть у злочинах із
спеціальним суб’єктом.

2. Провокація злочину.

3. Ексцес виконавця.

4. Безнаслідкова співучасть.

5. Невдале підбурювання або
пособництво.

6. Добровільна відмова співучасників.

1. Співучасть у злочинах зі
спеціальним суб’єктом. Насамперед, зазначимо, що згідно з ч. 2 ст. 18 КК
спеціальний суб’єкт злочину має місце там, де злочин може вчинити лише певна
особа. Таким чином, спеціальний суб’єкт — це суб’єкт злочину, який крім загальних
ознак (осудності й віку) наділений ще і додатковими ознаками, що і визначають
його відповідальність за відповідною статтею КК (наприклад, службова особа,
військовослужбовець тощо). Характерною ознакою злочину із спеціальним суб’єктом
є те, що їх можуть вчинити лише особи, наділені ознаками спеціального суб’єкта.
Виникає питання, чи можлива співучасть у таких злочинах осіб, які не мають
ознак спеціального суб’єкта? Чи можуть ці особи відповідати за ті злочини,
суб’єкт вчинення яких є спеціальним?

У статтях КК про співучасть немає
прямої заборони позитивно вирішувати це питання. У КК не говориться, що
співучасть у злочинах зі спеціальним суб’єктом неможлива. Більше того, це
питання прямо вирішене стосовно злочинів проти встановленого порядку несення військової
служби (військові злочини). Так, у ч. З ст. 401 вказується, що співучасть у
військових злочинах осіб, не згаданих у цій статті (тобто не
військовослужбовців), тягне за собою відповідальність за відповідними статтями
цього розділу, тобто розділу Особливої частини КК про військові злочини (розділ
XIX Особливої частини КК).

Очевидно, що й в інших злочинах із
спеціальним суб’єктом, особи, які не є спеціальними суб’єктами, можуть
виступати як співучасники злочину. Інакше кажучи, виконавцем цих злочинів може
бути тільки спеціальний суб’єкт, а як організатор, підбурювач, пособник можуть
виступати й інші особи, не наділені ознаками спеціального суб’єкта. Щоправда,
іноді об’єктивна сторона деяких злочинів описується в законі (диспозиції) так,
що вона не виключає як співвиконавців (субсидіарних суб’єктів) і осіб, які не є
спеціальними суб’єктами. З цих положень можна сформулювати кілька висновків:

а) суб’єктом злочину з спеціальним
суб’єктом може бути лише особа, якій властиві ознаки спеціального суб’єкта (наприклад,
суб’єкт отримання хабара — це тільки службова особа, ознаки якої описані в
примітках до статей 364 та 368);

б) звідси випливає, що виконавцем
злочину з спеціальним суб’єктом, може бути тільки цей спеціальний суб’єкт;

в) спираючись на висловлені вище
положення, слід визнати можливість співучасті осіб, що не є спеціальними
суб’єктами, у злочинах з спеціальним суб’єктом;

г) у таких випадках особи, що не
мають ознак спеціального суб’єкта, можуть виступати як організатори,
підбурювачі, пособники того злочину, виконавцем якого є спеціальний суб’єкт;

ґ) тому ці співучасники несуть
відповідальність за тією статтею КК, що передбачає злочин, вчинений виконавцем
— спеціальним суб’єктом. Наприклад, приватна особа, що організувала
давання-одержання хабара, несе відповідальність за ч. 4 ст. 27 і за відповідною
частиною ст. 368;

д) якщо ж злочин із спеціальним
суб’єктом характеризується тим, що частина його об’єктивної сторони може бути
виконана особою, яка не є спеціальним суб’єктом, останній підлягає
відповідальності як співвиконавець (наприклад, жінка, яка за допомогою
фізичного насильства або погроз сприяє ґвалтівнику у вчиненні зґвалтування,
несе відповідальність як співвиконавець злочину, передбаченого ст. 152).

2. Провокація злочину. Провокацією
злочину визнається ситуація, коли особа підбурює (провокує) виконавця або інших
співучасників на вчинення злочину з мстою його подальшого викриття.

Так, у судовій практиці була справа,
коли сторож підсобного господарства підмовив двох робітниць вчинити крадіжку з
поля зібраної напередодні кукурудзи. Коли жінки під’їхали до поля і стали
вантажити мішки з кукурудзою, він підняв стрілянину і затримав їх за допомогою інших
сторожів. Як було встановлено, сторож хотів показати начальству свою
старанність і зовсім не мав наміру брати участь у крадіжці кукурудзи. Він діяв
з метою подальшого викриття виконавців.

Нагадаємо, що мотиви у співучасників
одного й того ж злочину можуть бути різними — кожний з них може керуватися
різними спонуканнями і це не виключає їх співучасті в цьому злочині. Отже,
провокація злочину розглядається як співучасть у спровокованому злочині,
оскільки різниця в мотивах у провокатора та інших співучасників не має значення
для притягнення їх до відповідальності. Тому в нашому прикладі сторож несе
відповідальність за співучасть (підбурювання) у вчиненні крадіжки кукурудзи. У
статті 370 встановлена спеціальна відповідальність за провокацію хабара.

3. Ексцес виконавця. Щоб співучасник
був притягнутий до відповідальності за злочин, вчинений виконавцем, він, як вже
зазначалося, має бути обізнаний про злочинні наміри виконавця. Між
співучасниками повинна мати місце змова на вчинення конкретного злочину. Але на
практиці зустрічаються випадки, коли окремі співучасники виходять за межі цієї
змови. Наприклад, пособник і підбурювач просили виконавця побити потерпілого,
виконавець же вбив жертву. У такому разі і говорять про ексцес (вихід за межі
задуманого) виконавця.

Ексцес виконавця має місце там, де
виконавцем вчинені такі злочинні дії, що не охоплювалися ні прямим, пі непрямим
умислом інших співучасників. Ним вчинені дії, які виходять за межі угоди, що
відбулася між ними. Таким чином, ексцес виконавця має місце там, де інші
співучасники не передбачали, не бажали і не допускали вчинення тих злочинних
дій, що вчинив виконавець.

Розрізняють два види ексцесу:
кількісний .і якісний. Ця різниця має певне практичне значення, оскільки
впливає на кваліфікацію, зокрема, на кваліфікацію дії виконавця.

Кількісний ексцес має місце там, де
виконавець, почавши вчиняти злочин, що був задуманий співучасниками, вчиняє дії
однорідного характеру, але більш тяжкі. Тут задуманий співучасниками злочин
ніби «переростає» у більш тяжкий. Наприклад, співучасники домовилися вчинити
крадіжку, а виконавець змушений був застосувати насильство при вилученні майна,
тому що зненацька застав у квартирі потерпілого, і тим самим вчинив вже не
крадіжку, а грабіж чи розбій.

У цих випадках виконавець несе відповідальність
за більш тяжкий злочин, що він вчинив. У нашому випадку виконавець буде нести
відповідальність, скажімо, за розбій (внаслідок застосованого ним насильства з
метою заволодіння майном крадіжка «переросла» у розбій), тобто за ст. 187, інші
співучасники будуть відповідати за співучасть у крадіжці, тобто за ст. 185 (з
посиланням у разі необхідності на відповідну частину ст. 27).

Якісний ексцес має місце там, де
виконавець вчиняє неоднорідний, зовсім інший, ніж був задуманий співучасниками,
злочин на додаток до того, що було погоджено із співучасниками. При такому
ексцесі виконавець відповідає за правилами реальної сукупності злочинів: за
задуманий і вчинений за угодою з співучасниками злочин і за той, що був
наслідком його ексцесу. Наприклад, співучасники задумали вчинити крадіжку.
Виконавець, увійшовши до квартири, застав там її хазяйку і, застосувавши
фізичне насильство, зґвалтував її, а потім, скориставшись тим, що потерпіла
втратила свідомість, викрав майно. У цьому випадку виконавець вчинив два
злочини — (крадіжку і зґвалтування), співучасники ж несуть відповідальність
тільки за крадіжку.

Таким чином, співучасники як при
кількісному, так і при якісному ексцесі виконавця за ексцес відповідальності не
несуть {оскільки цей злочин не охоплювався їх умислом). Вони відповідають лигне
в межах змови, що відбулася між ними, тобто за той злочин, що ними спільно було
задуманий. У частині 5 ст. 29 зазначено, що співучасники не підлягають
кримінальній відповідальності за діяння, вчинене виконавцем, якщо воно не
охоплювалося їх умислом.

Іноді поняття ексцесу виконавця
намагаються підмінити більш широким поняттям — ексцес співучасника, вважаючи,
що «автором» ексцесу може бути не лише виконавець злочину, але й будь-який
інший співучасник. При цьому, однак, не враховується, що стосовно ексцесу (до
того злочину, що саме і складає зміст ексцесу) будь-який співучасник є
виконавцем, оскільки саме він вчиняє дії, що утворюють об’єктивну сторону
злочину, який є наслідком ексцесу. Тому правильно говорити не про ексцес співучасника,
а про ексцес виконавця.

4. Безнаслідкова співучасть має
місце там, де виконавцю не вдалося вчинити закінчений злочин і він вчинив лише
готування або замах, на яких його злочинна діяльність була припинена
(перервана). У таких ситуаціях виконавець несе відповідальність за готування до
злочину або замах на злочин. Інші ж співучасники відповідають за співучасть у
готуванні до злочину або за співучасть у замаху на злочин, залежно від того, на
якій з цих стадій була припинена (перервана) злочинна діяльність виконавця.
Уявімо собі, що виконавець повинен був підпалити будівлю і знищити її, однак
був затриманий на місці злочину, коли намагався підпалити. Його дії (замах на
підпал) кваліфікуються за ч. 1 ст. 15 і ч. 2 ст. 194, а дії інших співучасників
— за відповідною частиною ст. 27, ч. 1 ст. 15 і ч. 2 ст. 194. Або, наприклад,
виконавці, що входять в організовану групу для вчинення вимагання,

були затримані. Встановлено, що
певний громадянин, що не входить до групи, заздалегідь обіцяв їм надати
автомашину, щоб після вчинення злочину вони зникли з міста. Дії виконавців, що
створили організовану групу, утворюють собою готування до злочину (створення
умов для вчинення вимагання, в нашому випадку) і повинні кваліфікуватися за ч.
1 ст. 14 і ч. 4 ст. 192 (готування до вимагання організованою групою). Пособник
несе відповідальність за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14 і ч. 4 ст. 189 (пособництво в
готуванні до вимагання організованою групою). У частині 4 ст. 29 в зв’язку з
цим встановлено, що у разі вчинення виконавцем незакінченого злочину інші
співучасники підлягають відповідальності за співучасть у незакінченому злочині
(тобто готуванні або замаху на злочин).

5. Невдале підбурювання або
пособництво має місце там, де можливий (передбачуваний, потенційний) виконавець
відхиляє пропозицію вчинити злочин (брати участь у вчиненні злочину), що може
виходити від підбурювача, пособника чи навіть організатора. Наприклад,
підбурювач умовляє виконавця вчинити вбивство, обіцяючи за це грошову
винагороду. Однак виконавець відхиляє цю пропозицію підбурювача, не
погоджується з ним, хоча б тому, що боїться викриття і можливого покарання.

У таких випадках відсутня змова, яка
є обов’язковою ознакою співучасті, тут немає змови на спільне вчинення злочину,
вона не відбулася, тому що пропозиція брати участь у злочині не була прийнята
(була відхилена) виконавцем. Внаслідок цього тут не може бути і мови про
співучасть. Тому відповідальність за правилами про співучасть тут виключається,
ст. 27 застосована не може бути. Але як же вирішується в цих випадках питання
про відповідальність? У таких ситуаціях потенційний (передбачуваний) виконавець
кримінальної відповідальності не несе, а інші співучасники відповідають за
готування до злочину, який вони бажали вчинити, — тобто за ч. 1 ст. 14 і
відповідною статтею Особливої частини КК, оскільки їх діяльність з підшукування
співучасників є не що інше, як готування до злочину, прямо зазначене у цій
статті КК. У нашому прикладі підбурювач буде нести відповідальність за
готування до вбивства.

6. Добровільна відмова
співучасників. У статті 31 КК регулюється питання про добровільну відмову
співучасників. Причому самого визначення добровільної відмови співучасників
закон не дає, відсилаючи до ст. 17, в якій визначається загальне поняття
добровільної відмови.

Це означає, що при добровільній
відмові співучасників злочин не повинен бути доведений до кінця при
усвідомленні винним фактичної можливості завершити злочин, закінчити його.

Однак при співучасті діє не одна, а
декілька осіб, причому дії їх опосередковані свідомою поведінкою виконавця
злочину. Відповідно тут застосовуються такі положення:

1) Добровільна відмова виконавця
розглядається за правилами ст. 17 і не має особливостей порівняно з
добровільною відмовою особи, яка діє індивідуально.

2) Інші співучасники при добровільній
відмові виконавця несуть відповідальність за готування до злочину або замах на
злочин, залежно від того, на якій з цих стадій добровільно відмовився від
доведення злочину до кінця виконавець (ч. 1 ст. 31). На практиці мав місце
такий випадок. Троє співучасників домовилися вчинити підпал будівлі з помсти до
його власника. Підбурювач умовив виконавця вчинити цей підпал, а пособник
приготував і дав виконавцю бензин та інші предмети, необхідні для підпалу.
Виконавець, з’явившись на місце злочину, пристосував все необхідне для підпалу,
навіть запалив полум’я, але, усвідомлюючи повну можливість вчинити задумане,
підпалювати будівлю не став, полум’я загасив, тому що злякався
відповідальності. У цій ситуації виконавець відповідальності не несе відповідно
до ст. 17, а підбурювач і пособник від відповідальності не звільняються. Вони
винні в замаху на підпал, тому що дії виконавця були доведені до цієї стаді.
Кваліфікація дій цих співучасників настає за ч. 1 ст. 15 і ч. 2 ст. 194.

3) Складним є питання про добровільну
відмову співвиконавця. Частина 1 ст. 31 відсилає в таких випадках до ст. 17, що
означає — добровільна відмова співвиконавця може виявлятися в дії
(бездіяльності), внаслідок яких запобігається завершення злочину інтими
співвиконавцями:

а) передусім, така відмова можлива
на стадії готування до злочину і незакінченого замаху. Вона може бути виражена
в активних діях співвиконавця — вмовив інших виконавців не вчиняти злочин,
повідомив міліцію і завдяки цьому співучасники були затримані, попередив жертву
і вона змогла сховатися тощо. Але добровільна відмова тут можлива і шляхом
бездіяльності, коли співвиконавець, добровільно відмовившись від продовження
злочину, переконаний, що внаслідок його бездіяльності інші виконавці не зможуть
довести злочин до кінця. Наприклад, співвиконавець, у якого були відмички чи
знаряддя злому, боячись відповідальності, не йде на місце вчинення злочину,
тому інші виконавці не можуть вчинити крадіжки; або, з’явившись на місце
вчинення крадіжки, виконавець відмовляється відключити сигналізацію, тому інші
виконавці вчинити злочин не можуть. Якщо ж виконавці вчинять злочин яким-небудь
іншим способом, то виконавець, який добровільно відмовився, все одно
відповідальності не несе, тому що відсутні як причинний, так і винний зв’язок з
вчиненим іншими виконавцями злочином. При добровільній відмові одного з
співвиконавців інші співвиконавці несуть відповідальність за готування чи замах
на злочин залежно від стадії, на якій мала місце добровільна відмова;

б) можлива добровільна відмова співвиконавця
і при закінченому замаху, коли він сам або за допомогою інших запобігає
настанню наслідку злочину. У практиці мав місце випадок, коли два виконавці,
вирішивши вбити з помсти потерпілого, зіштовхнули його з моста в річку і втекли
з місця події. Один з них, почувши, що жертва просить про допомогу, повернувся
і, витягши потерпілого з води, врятував йому життя. Цей співвиконавець запобіг
смерті жертви, активно втрутився у розвиток причинного зв’язку, внаслідок чого
не настала смерть. У цьому випадку у нього є добровільна відмова, і
відповідальності за замах на вбивство цей співвиконавець не підлягає. Інший же
співвиконавець буде відповідати за замах на вбивство.

4) Організатор, підбурювач і
пособник звільняються від кримінальної відповідальності в зв’язку з наявністю
добровільної відмови лише тоді, коли вони своїми діями (як правило, активними)
попередять вчинення злочину виконавцем (наприклад, обеззброять його, попередять
потерпілого, передадуть виконавця в органи влади тощо). Крім того, добровільна
відмова співучасників має місце і тоді, коли вони своєчасно повідомлять
відповідні органи державної влади (міліції, СБУ, прокуратурі та ін.) про те, що
готується або вчиняється злочин. Причому в цьому разі добровільна відмова не
виключається і тоді, коли органам влади чомусь не вдалося запобігти злочину.

Відмова пособника може виразитися й
у пасивних діях. Наприклад, він не надав знаряддя чи засоби вчинення злочину,
не усунув перешкоди до вчинення злочину (не відключив сигналізацію), внаслідок
чого злочин виконавцем не було вчинено (ч. 2 ст. 31).

У разі добровільної відмови
кого-небудь з співучасників — виконавець та інші співучасники несуть
відповідальність за готування чи замах на злочин залежно від того, на якій
стадії їх діяльність була припинена (ч. З ст. 31).

5) Якщо ж співучасник намагався
запобігти злочину, який він повинен був вчинити, але це йому не вдалося
(виконавець все-таки довів злочин до кінця), то такі дії співучасника
розглядаються як діяльне каяття й оцінюються як обставина, яка пом’якшує покарання.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ