5. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину :: vuzlib.su

5. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину :: vuzlib.su

106
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


5. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину

.

5. Місце, час, обстановка, спосіб та
засоби вчинення злочину

1. Для характеристики об’єктивної
сторони злочину важливе значення мають такі його ознаки, як місце, час,
обстановка, спосіб і засоби вчинення злочину. Як вже зазначалося, вони
виступають її факультативними ознаками. Однак у деяких статтях Особливої
частини КК ці ознаки прямо зазначені (описані) і тому набувають у даному разі
значення обов’язкових. Відсутність у цих випадках якої-небудь ознаки свідчить
про відсутність об’єктивної сторони злочину і, отже, складу злочину як підстави
кримінальної відповідальності.

2. Місце вчинення злочину — це певна
територія або інше місце, де відбувається суспільна небезпечне діяння і
настають його суспільна небезпечні наслідки. У статтях Особливої частини КК
місце вчинення злочину в одних випадках визначається як територія України
(статті 268, 334), повітряний простір (ст. 282), економічна зона України (ст.
243); в других — воно використовується як географічне поняття, наприклад, море,
внутрішні морські і територіальні води (ст. 243), атмосферне повітря (ст. 241),
водні об’єкти (ст. 242), вода (ст. 242). земля (ст. 239), надра (ст. 240),
континентальний шельф (ст. 244) тощо; у третіх — під ним розуміють певну
територію, на якій людина проживає чи займається виробничою або іншою
діяльністю, наприклад, житло, інше приміщення чи сховище (статті 185, 186,187),
річкове, морське або повітряне судно (ст. 278), транспортні комунікації (ст.
279), вибухонебезпечні підприємства, вибухонебезпечні цехи (ст. 273) тощо.
Іноді це місце, де відбуваються певні події чи певні дії виняткового характеру,
наприклад, поле бою (статті 429, 432), район бойових дій (ст. 433). У деяких
складах місце вчинення злочину визначається як територія, на яку поширюється
чітко визначений правовий режим, наприклад, державний кордон України (ст. 331),
митний кордон України (ст. 201), заповідники, території й об’єкти
природно-заповідного фонду (при незаконному полюванні — ст. 248), місця
обмеження волі (ст. 390), місця позбавлення волі (ст. 393), виправні установи
(статті 391, 392) спеціалізовані лікувальні заклади (ст. 394) та ін.

У деяких випадках місце вчинення
злочину виступає як кваліфікуюча ознака. Це, наприклад, розбій, вчинюваний щодо
населення в районі воєнних дій (ч. 2 ст. 433 КК).

3. Час вчинення злочину — це певний
відрізок (проміжок) часу, протягом якого відбувається суспільна небезпечне
діяння і настають суспільна небезпечні наслідки. У статтях Особливої частини КК
час вчинення злочину як ознака об’єктивної сторони описується дуже рідко. Разом
з тим встановлення часу вчинення злочину по кожній справі має важливе значення
для вирішення питання про чинність закону в часі (статті 4, 5).

4. Обстановка вчинення злочину — це
конкретні об’єктивно-предметні умови, в яких вчиняється злочин. В одних
випадках обстановка вказує на ті умови, у яких відбувається діяння, наприклад,
вчинення військового злочину в бойовій обстановці (ч. З ст. 402, ч. З ст. 403,
ч. З ст. 404), злочинні дії військовослужбовця, що перебуває в полоні (ст.
431), неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден (ст. 285);
в інших же — обстановка вказує на умови, у яких перебуває потерпілий,
наприклад, залишення в небезпеці (ст. 135), ненадання допомоги особі, що
перебуває в небезпечному для життя стані (ст. 136), погроза або насильство щодо
службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок (ст. 350).
Обстановка вчинення злочину іноді істотно підвищує ступінь суспільної небезпеки
вчиненого діяння і виступає як кваліфікуюча ознака (наприклад, військовий
злочин у бойовій обстановці). В інших випадках вона створює привілейований
склад злочину. Це вбивство або нанесення тяжких тілесних ушкоджень при
перевищенні меж необхідної оборони (статті 118,124), де обстановка — посягання
з боку того, хто посягає, — визначає необхідність захисту від суспільно
небезпечного посягання.

В усіх зазначених випадках обстановка
вчинення злочину є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони.

5. Спосіб вчинення злочину як ознака
об’єктивної сторони злочину розглянутий у §2 цієї глави. Зазначимо лише, що
спосіб виступає як обов’язкова ознака складу злочину у випадках, коли він:

а) прямо зазначений у законі,
наприклад, насильство, небезпечне для життя чи здоров’я особи, яка зазнала
нападу, або погроза застосування такого насильства в складі розбою (ст. 187),
обман чи зловживання довірою в складі шахрайства (ст. 190);

б) однозначно випливає із змісту
закону, про що свідчить характер дії, опис якої містить диспозиція статті. Так,
способом погрози вчинити вбивство є психічне насильство (ст. 129), способом
завідомо неправдивого показання (ст. 384) — обман і т.п.

Спосіб має важливе кримінально-правове
значення. Якщо він є обов’язковою ознакою складу злочину, то його встановлення
в справі є необхідним. Відсутність даного способу виключає склад злочину.
Наприклад, передбачене в ст. 120 доведення до самогубства відсутнє, якщо не
було жорстокого поводження з потерпілим чи систематичного приниження його
людської гідності, шантажу або примусу до вчинення протиправних дій. Спосіб має
істотне значення для правильної кваліфікації злочину, його аналіз дає
можливість зробити висновок про інші ознаки й елементи складу злочину. Спосіб
важливий для диференціації кримінальної відповідальності. Так, залежно від
способу вчинення злочину диференціюється відповідальність за корисливі злочини
проти власності (статті 185-191). Спосіб впливає на створення кваліфікованих чи
особливо кваліфікованих складів злочинів, а також на виділення спеціальних норм
КК. Наприклад, вбивство, вчинене з особливою жорстокістю чи способом,
небезпечним для життя багатьох осіб (пункти 4, 5 ч. 2 ст. 115), є спеціальною
нормою стосовно умисного вбивства (ч. 1 ст. 115).

6. Засоби вчинення злочину — це
предмети матеріального світу, що застосовуються злочинцем при вчиненні
суспільна небезпечного діяння. Вони поділяються на знаряддя та інші засоби
вчинення злочину. Знаряддя — це предмети, використовуючи які особа вчиняє
фізичний (як правило, руйнівний) вплив на матеріальні об’єкти (вогнепальна і
холодна зброя, інструменти, транспортні засоби, пристрої, технічне устаткування
тощо). До інших засобів вчинення злочину (засоби у вузькому значенні слова)
можуть бути віднесені підроблені документи, формений одяг (наприклад, К. і В.,
переодягнувшись у форму працівників міліції і використовуючи підроблені
документи, робили «обшуки» в окремих громадян і шляхом обману привласнювали їх
цінності) та ін.

Засоби вчинення злочину слід
відрізняти від предмета злочину, під яким розуміють предмети матеріального
світу, у зв’язку з якими чи з приводу яких вчиняється злочин. Предмет, як
відомо, нерозривно пов’язаний з об’єктом злочину, завжди перебуває в статичному
стані. Засоби ж перебувають у динамічному стані, забезпечують здійснення
посягання на об’єкт кримінально-правової охорони, у тому числі і вплив на
предмет злочину.

Засоби вчинення злочину в одних
випадках істотно полегшують вчинення злочину, в інших — без них це взагалі
неможливо. Засоби є обов’язковою ознакою складу злочину, коли вони
безпосередньо вказані в диспозиції статті Особливої частини КК або однозначно
випливають з ЇЇ змісту. Так, зброя є обов’язковою ознакою складу бандитизму
(ст. 257); вогнепальна чи холодна зброя або інші предмети, спеціально
пристосовані чи заздалегідь приготовлені для нанесення тілесних ушкоджень, є
обов’язковими (в альтернативі) ознаками особливо злісного хуліганства (ч. 4 ст.
296). Причому знаряддя вчинення злочину можуть виступати як ознака основного
складу або кваліфікуючого, наприклад транспортні засоби в складі незаконного
полювання (ч. 2 ст. 248), або ж навіть ознаками особливо кваліфікуючого складу
(ч. 4 ст. 296).

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяДоставка товаров
  Следующая статьяПРЕДИСЛОВИЕ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ