§ 6. Правова доктрина :: vuzlib.su

§ 6. Правова доктрина :: vuzlib.su

108
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 6. Правова доктрина

.

§ 6.
Правова доктрина

До
джерел англійського права слід віднести правову доктрину — концептуально
оформлену думку відомих учених із питань права. Деякі доктрини, що знайшли
відображення у працях авторитетних англійських юристів, головним чином суддів
(наприклад, «Інституція» Кока), були визнані як їх сучасниками, так і згодом
при вирішенні конкретних справ. Провідне місце серед них посідають стародавні
посібники з загального права завдяки аналізу обов’язкових прецедентів, які не
втратили свого значення й зараз.

Доктринальними
джерелами англійської конституції вважаються «Трактат про закони Англії»
Бректона (1250 p.), «Коментар законів Англії» Блекстона (1565 p.), книга
«Англійська конституція» Беджгота (1865 р.) та ін. Суди звертаються до доктрини
у разі прогалин у статуті (законі), судовому прецеденті або звичаї, що
регулюють певні відносини. Наприклад, у 1920 р. на підставі ідеї англійського
конституціоналіста кінця XIX — початку XX ст. А.В. Дайсі Палатою лордів була
визначена королівська прерогатива.

Останнім
часом використання доктрини як джерела права помітно зросло. Нерідко
обґрунтування тієї чи іншої позиції при винесенні судового рішення відбувається
з урахуванням наукових посібників, а іноді й наукових статей. Удаються до них
не для використання як первинного джерела, а для переконливості рішення.

Джерелом
права в Англії є судові коментарі, узагальнення прецедентної практики. Вони є
практичним посібником для суддів. Юридична наука в цілому або теоретико-правові
ідеї та концепції юристів різних шкіл мають додаткове значення.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ