§ 8. Структура норми права і норми-розпорядження :: vuzlib.su

§ 8. Структура норми права і норми-розпорядження :: vuzlib.su

216
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 8. Структура норми права і
норми-розпорядження

.

§ 8.
Структура норми права і норми-розпорядження

Структура,
або внутрішня форма норми права — це внутрішня побудова норми права, яка
виражається у її поділі на складові елементи, пов’язані між собою.

Гіпотеза

(припущення)

Диспозиція

(розпорядження)

Санкція

(стягнення)


частина норми, яка вказує, за яких обставин норма вступає в дію. Відповідає
на запитання: Де? Коли ? У якому випадку ? При яких умовах ?


частина норми, у якій формулюється саме правило поведінки, права і обов’язки


частина норми, яка встановлює заходи (вид та обсяг) державного примусу,
застосовувані у разі її порушення

Елементи
класичної моделі норми права можна умовно змалювати за допомогою такої схеми:
«якщо — то — а у противному разі» або «якщо — то — а інакше».

Приклади.

№ 1.
«Якщо продавець оформляє договір купівлі-продажу (гіпотеза), то він
зобов’язаний при оформленні договору попередити про право третіх осіб
(диспозиція), інакше до нього застосовуватимуться засоби впливу, спрямовані на
захист прав покупця (санкція)».

№ 2. Якщо
адвокату у зв’язку з виконанням їм своїх професійних обов’язків стали відомі
дані попереднього слідства (гіпотеза), то адвокат зобов’язаний не розголошувати
їх без згоди слідчого або прокурора (диспозиція), а у противному разі адвокати,
винні у розголошенні даних попереднього слідства, несуть відповідальність
згідно з чинним законодавством (санкція).

№ 3.
(Ст. 364 КК України): «Зловживання владою або службовим становищем, тобто
умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, використання службовою
особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби (due-позиція),
якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам або правам,
свободам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам,
або інтересам юридичних осіб, (гіпотеза), — карається виправними работами на
строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі
на строк до трьох років, із позбавленням права мати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років (санкція)».

На
відміну від класичної (її називають логічною нормою), що має трьохелементну
структуру, частіше використовується норма-розпорядження, що складається з двох
елементів:

Елементи
норми права.

У
регулятивних нормах

В
охоронних нормах

гіпотеза

диспозиція
/ гіпотеза У кримінально-правовій нормі називається той чи інший злочин і
вказуються його основні ознаки. Одні вчені називають це диспозицією, інші —
гіпотезою. Для компетентних правозастосовних органів держави це — гіпотеза.
Диспозицією вона є для громадян.

диспозиція

санкція

Елементи
норми-розпорядження можна розташувати за схемою «якщо — то».

Норма-розпорядження
— це цілісне, логічно і граматично вивершене імперативне судження загального
характеру, формально закріплене в тексті нормативно-правового акта.
Норма-розпорядження, як правило, відповідає структурній первинній частині
тексту нормативного акта (статті, пункту, абзацу статті тощо). Можлива і
наявність кількох нормативних розпоряджень в окремих частинах або абзацах.
Розривання норми-розпорядження на частини між статтями, пунктами статті тощо
виключається. Спеціалізовані норми, як правило, є нормами-розпорядженнями.

Наприклад,
ст. 10 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину
незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду»
є нормою-розпорядженням: «Якщо громадянин у зв’язку з незаконним засудженням
був позбавлений військових або інших звань, а також державних нагород, йому
відновляються звання і повертаються нагороди».

Слід
пам’ятати, що не завжди норма права має двосторонній зобов’язуючий характер. Не
обов’язково в її структурі присутні всі елементи: гіпотеза, диспозиція,
санкція. Наприклад, конституційно-правові норми мають у своїй структурі, як
правило, одну диспозицію, рідше — гіпотезу і диспозицію, в окремих випадках — і
санкцію. Норми, що передбачають адміністративну відповідальність, часто у своїй
структурі не містять гіпотези, що пояснюється їхнім відсильним характером.
Санкція також не є обов’язковим структурним елементом адміністративно-правової
норми.

Частина
кримінальної норми, яка є диспозицією для громадян (заборона чинити небезпечні
дії), одночасно є гіпотезою для держави і державних органів, що розглядають
справи про вчинення злочину. Кримінально-правова норма як норма поведінки
звернена до всіх індивідів до вчинення злочину, як норма правосуддя — до
учасників процесу після вчинення злочину, як пенітенціарна (виправна) норма —
до караного.

Слід
звернути увагу на особливості структури процесуальних норм. Маючи тричленну
структуру, як і норми матеріального права, вони визначаються гіпотезою,
диспозицією і санкцією норм матеріального права і є формами їхньої реалізації.
Обставини реалізації гіпотези, диспозиції, санкції матеріальної норми можуть
стати умовами гіпотези процесуальної норми. Норма матеріального права як би «є
присутньою» у гіпотезі процесуальної норми.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяВысотные работы
  Следующая статьяД. ЮМ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ