§ 9. Структура системи законодавства. Види галузей законодавства :: vuzlib.su

§ 9. Структура системи законодавства. Види галузей законодавства :: vuzlib.su

116
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 9. Структура системи
законодавства. Види галузей законодавства

.

§ 9.
Структура системи законодавства. Види галузей законодавства

Структура
системи законодавства — внутрішня організація упорядкованих
нормативно-правових актів, яка виражається в їх узгодженні і поділі на галузі
та інститути законодавства.

Структуру
системи законодавства можна класифікувати за такими критеріями:


предметом правового регулювання (галузева),


юридичною чинністю актів (субординаційна),


особливостями форми державного устрою (державно-організаційна).

Наведемо
їх на схемі.

Структура
системи законодавства

Галузева
(горизонтальна) —

відображає
предмет правового регулювання

Субординаційна,
або ієрархічна (вертикальна) —

відображає
юридичну чинність актів

Державно-організаційна
(вертикальна) —

відображає
особливості форми державного устрою


поділ нормативно-правових актів за предметом регулювання: цивільне
законодавство, кримінальне законодавство, адміністративне законодавство та
ін.


поділ нормативно-правових актів на певні групи за їх юридичною чинністю:
закони, укази, постанови уряду, нормативні акти місцевих органів влади та ін.


поділ нормативно-правових актів за територіальним значенням: законодавство
федеральне і законодавство суб’єктів федерації (наприклад, у Російській
Федерації).

Розбіжність
низки галузей права і галузей законодавства обумовлює необхідність провести
класифікацію галузевої (горизонтальної) структури системи законодавства,
встановити види галузей законодавства з урахуванням ступеня їх відповідності
галузям, підгалузям, інститутам права.

На
схемі це виглядає так:

Галузева
структура системи законодавства — види галузей

Галузеве
законодавство

Спеціальне
(внутрішньогалузеве) законодавство

Комплексне
(міжгалузеве) законодавство


містить норми однієї галузі права, предметом регулювання якої є певна сфера
(рід) суспільних відносин, яка вимагає юридичне однорідних прийомів впливу.


містить норми підгалузі (рідше інституту)   права, предметом регулювання яких
є група (вид) чи сукупність груп (видів) суспільних відносин, яка вимагає
юридичне однорідних прийомів впливу.


містить норми декількох галузей права, які регулюють різні види суспільних
відносин, що складають відносно самостійну сферу суспільного життя, яка
потребує юридичне різнорідних способів впливу, що складаються у цілісний
комплексний метод.

Ф
Тут формування галузі йде від юридичного начала — методу: галузь
законодавства, як правило, збігається з галуззю права (кримінальне, трудове,
адміністративне законодавство)

Ф
Тут формування галузі йде від юридичного начала — методу: підгалузь чи
інститут     права складають законодавство, яке є частиною певної галузі
законодавства (гірниче,  водне, лісове законодавство як внутрішньогалузеві
елементи екологічного законодавства)

Ф
Тут формування галузі йде не від юридичного начала — методу, а від
соціального начала — предмета, і галузь законодавства складається із норм
різних галузей права (законодавство про приватизацію, місцеве самоврядування,
господарське /підприємницьке/ та ін.)

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяСоздание сайтов
  Следующая статьяФ. НИЦШЕ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ