§ 2. Походження права :: vuzlib.su

§ 2. Походження права :: vuzlib.su

100
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 2. Походження права

.

§ 2.
Походження права

У
будь-якому історичному суспільстві для підтримання в ньому порядку потрібно
регулювання за допомогою соціальних норм, так зване соціальне регулювання.
Регулювати — значить спрямовувати поведінку людей, їх груп і всього
суспільства, уводити їх діяльність у певні рамки. Розрізняють два види
соціального регулювання: індивідуальне (упорядкування поведінки конкретної особи,
у конкретному випадку) і нормативне (упорядкування поведінки людей за допомогою
загальних правил — зразків, моделей, що поширюються на усіх, на всі подібні
випадки). Поява нормативного соціального регулювання послужила якісним
поштовхом до становлення (виникнення та розвитку) права.

У
первісному суспільстві нормативним соціальним регулятором були норми-звичаї —
правила поведінки, що стали звичкою у результаті багатократного повторення
протягом тривалого часу. Звичаєве право — система норм, що спираються на
звичай.

Норми-звичаї
ґрунтувалися на природно-природній необхідності і мали значення для всіх сторін
життя общини, роду, племені, для регламентації господарського життя та побуту,
сімейних та інших взаємовідносин членів роду, первісної моралі, релігійно-ритуальної
діяльності, їх метою була підтримка і збереження кревно родинної сім’ї. Це були
«монокорми», тобто нерозчлен-вані, єдині норми. В них перепліталися, чітко не
проступаючи, найрізноманітніші елементи: моралі, релігії, правових засад.

Мононорми
не надавали переваг одному члену роду над іншим, закріплювали «первісну
рівність», жорстко регламентуючи їх діяльність в умовах протистояння суворим
силам природи, необхідності оборонятися від ворожих племен. У мононормах права
членів роду представляли собою зворотний бік обов’язків, були невіддільними від
них, оскільки первісний індивід не мав виділеного усвідомленого власного
інтересу, відмінного від інтересу роду. Лише з розпадом первісного ладу, появою
соціальної неоднорідності усе більш самостійного значення набувають права.
Виникнення мононорм було свідченням виходу людини з тваринного світу в людське
співтовариство, яке рухається шляхом прогресу.

В
умовах суспільної власності і колективного виробництва, спільного вирішення
спільних справ, невідокремлення індивіда від колективу як автономної особи,
звичаї не сприймалися людьми як такі, що суперечать їх власним інтересам. Ці
неписані правила поведінки додержувалися добровільно, їх виконання
забезпечувалося головним чином силою суспільної думки, авторитетом старійшин,
воєначальників, дорослих членів роду. У разі необхідності до порушників
норм-звичаїв застосовувався примус, що виходив від роду або племені в цілому
(страта, вигнання з роду і племені та ін.).

У
первісному суспільстві переважав такий засіб охорони звичаю, як «табу» —
обов’язкова і незаперечна заборона (наприклад, заборона під страхом найтяжчих
кар кровнородинних шлюбів). Крім заборон (табу), виникли такі способи
регулювання, як дозволяння та позитивне зобов’язування (лише в зародковій
формі). Дозволяння мали місце у випадках визначення видів тварин і часу
полювання на них, видів рослин і строків збирання їх плодів, користування тією
чи іншою територією, джерелами води та ін. Позитивне зобов’язування мало на
меті організувати необхідну поведінку в процесах приготування їжі, будівництва
осель, розпалювання вогнищ, виготовлення знарядь та ін.

Нормативні
узагальнення (заборони, дозволи, позитивні зобов’язування), які перетворилися
на звичайні засоби регулювання первіснообщинного життя — витоки формування
права.

Процес
виникнення держави і права відбувався при їх взаємному впливі один на одного і
був викликаний такими причинами.

1.
Потребами економічних відносин, що складалися при наявності приватної
власності, поділу праці, товарного виробництва і обороту; необхідністю
закріплення економічного статусу товаровласників, забезпечення для них стійких
і гарантованих економічних зв’язків, умов для економічної самостійності.

2.
Необхідністю підтримувати стабільність і порядок у суспільстві в умовах
поглиблення та загострення соціальних протиріч і конфліктів.

3.
Організацією публічної влади, відокремленої від населення та здатної
санкціонувати звичаї, встановлювати юридичні норми і забезпечувати втілення їх
у життя.

4.
Перетворенням людини на відносно самостійного індивіда. Не можна шукати право
там, де немає поділу колективу (роду, племені) на окремих суб’єктів, де індивід
не є відокремленою особою, що усвідомлює можливості (свободи), які утворюються
в процесі розвитку суспільства.

Таким
чином, виникнення права було пов’язано з:

(1)
якісним ускладненням виробництва, політичного та духовного життя суспільства;

(2)
відокремленням особи як учасника суспільних відносин із своїми домаганнями на
автономність існування (соціальну свободу);

(3)
формуванням держави, якій знадобився новий нормативний соціальний регулятор, в
змозі виконати такі завдання:

а)
забезпечити функціонування суспільства як цілісного організму вищого порядку,
ніж первісне суспільство, підтримувати в ньому порядок і стабільність;

б)
закріпити та забезпечити індивідуальну свободу автономної особи.

Виконати
такі завдання було не під силу нормативним регуляторам первіснообщинного ладу —
нормам-звичаям. Цю роль узяло на себе юридичне право, що формувалося,
визначальною рисою якого став державний примус.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяВсё для ремонта iPhone
  Следующая статьяН. А. БЕРДЯЕВ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ