§ 1. Термін «право» :: vuzlib.su

§ 1. Термін «право» :: vuzlib.su

59
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 1. Термін «право»

.

§ 1.
Термін «право»

Термін
«право» вживають у різних значеннях (право першості в черзі; право на подяку за
безкорисну допомогу; право співзасновника комерційної корпорації вимагати
здійснення його корпоративних прав; право зажадати повернення свого майна із
незаконного володіння та ін.). В усіх випадках термін «право» походить від
кореня «прав», що означає правда, справедливість. Але не у всіх наведених
прикладах термін «право» має юридичне значення. Право першості в черзі — це
норма, що стала звичкою, норма — звичай, а не право в юридичному значенні
слова. Право на подяку за допомогу — це моральна норма. Право співзасновника
комерційної корпорації вимагати здійснення його корпоративних прав — це «право»,
що ґрунтується на законі, який чітко визначає, що таке корпоративні права[13]. Таким самим, тобто основаним на
законі, інших офіційних джерелах, є суб’єктивне право зажадати повернення свого
майна із незаконного володіння. Лише в двох останніх випадках вживання терміна
«право» має юридичне значення.

Тому
в юридичній літературі останніх років (С.С. Алексеев, П.М. Рабинович) можна
зустріти поділ права на:


загальносоціальне, або безпосередньо-соціальне (випливає безпосередньо із
соціального життя і не залежить від держави);


спеціально-соціальне, юридичне (є наслідком державної діяльності, втіленням
волевиявлення держави).

Юридичне
право ще називають «законодавчим правом», на відміну від звичаїв —
«передзаконодавчого права».

Юридичне,
«законодавче право» нерідко визначають як «позитивне право». Це є штучне право,
що виходить від держави і суспільства, виражено в писаних нормах, міститься в
нормативно-правових документах: законах, судових прецедентах, актах виконавчої
влади. «Позитивне право» як система норм, що містять права та обов’язки,
офіційно закріплені державою, начебто то протиставляється «природному праву»,
яке має глибший, обґрунтованіший, вихідний у житті людей норматив поведінки,
джерелом якого є сама природа людини. Джерело прав людини — вона сама, її
потреби та інтереси, її спосіб існування та розвитку. Вона же виступає їх
носієм.

З
цього погляду природне право як сукупність прав і обов’язків має
загальносоціальне, людське походження, а не державне. Воно — продукт нормальної
життєдіяльності людини, а не держави. Саме природне право є підставою
невід’ємних, природних прав людини (право на життя, право на свободу, право на
рівний еквівалент при товарному обміні), які існують незалежно від того,
закріплені вони де-небудь чи ні.

Природні
права безпосередньо випливають із природного порядку речей, із самого життя, з
існуючих у суспільстві економічних, духовних та інших, у тому числі природних,
чинників. Тому природні права ще називають «природженими» суб’єктивними
правами. Вони й складають сутність загальносоціального, або
безпосередньо-соціального права. З точки зору природно-правової теорії, права
людини слід розуміти не як державний дарунок, а як «природжені», дані людині
від природи права, які демократична держава закріплює в нормах Конституції, інших
законах і в такий спосіб визнає їх «позитивними», «юридичними».

Юридичне
право, у свою чергу, має два значення:


об’єктивне юридичне право — система діючих у державі правових норм і принципів.
Вони встановлені (або визнані) державою як регулятор суспільних відносин,
забезпечені нею. Термін «об’єктивне» означає, що вони одержали об’єктивацію в
офіційних державних актах і тому є незалежними від індивідуального інтересу
(волі) та свідомості суб’єкта права (крім «автора» цих норм). Суб’єкт,
вступаючи в громадське життя, уже стикається з «готовими» юридичними нормами,
які виникли до нього і незалежно від нього;


суб’єктивне юридичне право — правові норми і принципи як певні юридичне визнані
можливості (свободи) суб’єкта права задовольняти власний інтерес (приміром,
можливість задовольнити інтерес особи, яка має пільги щодо податків, полягає в
одержанні цих пільг). Термін «суб’єктивне» означає, що наданими можливостями
(правами і свободами) суб’єкт на свій розсуд може скористатися або не
скористатися, усе залежить від його волі (інтересу) та свідомості. Суб’єктивне
юридичне право є похідним від об’єктивного, виникає на його підґрунті та у його
межах.

Між
двома значеннями терміна «право» існує тісний взаємозв’язок. Поки норма права є
загальною і поширюється на усі випадки конкретної сфери життя та діяльності
людини, вона є об’єктивною. Коли норма права стосується певної ситуації і
здійснюється в конкретній поведінці суб’єкта, вона є суб’єктивною. Наприклад,
громадянин С. може скористатися суб’єктивним правом на пільгу щодо податків у
силу того, що така пільга передбачена в нормах податкового права. Об’єктивне
право складається з норм, що виражені в законі, норм, що «говорять» про
суб’єктивні права взагалі — безвідносно до конкретного суб’єкта.

Велику
частину своїх прав суб’єкт не може здійснювати, якщо він не визнаний державою
юридичне правоздатним, дієздатним і не стане носієм суб’єктивного юридичного
права. Наділяючи громадян суб’єктивним юридичним правом, держава нібито то
відкриває доступ до здійснення основних, невідчужуваних прав людини, даних йому
від народження, від природи.

Це
можна зобразити так:


природні права людини -> норми об’єктивного права -»суб’єктивні юридичні
права

Природні
права людини (її безпосередньо-соціальні права) перетворюються на суб’єктивні
юридичні права і одержують офіційне визнання за допомогою загальнообов’язкових
норм права, встановлених і охоронюваних державою у вигляді об’єктивного права
(про суб’єктивне право див. у главі 18 «Правовідносини. Юридичний факт»).

Подальший
конкретний виклад питань полягатиме в розкритті змісту юридичного права
(об’єктивного та суб’єктивного).

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ