§ 8. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави :: vuzlib.su

§ 8. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави :: vuzlib.su

177
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 8. Роль органів внутрішніх справ у механізмі
правової держави

.

§ 8.
Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави

Органи
внутрішніх справ — правоохоронні органи виконавчої влади, що складаються з
галузевих служб: міліції, слідчого апарату, внутрішніх військ,
кримінально-виконавчих установ.

їм
відведена відповідальна роль у механізмі правової держави. Вони беруть участь у
здійсненні внутрішніх і зовнішніх функцій держави — проводять діяльність із
захисту економіки і навколишнього середовища від злочинних посягань (податкова
міліція, екологічна міліція), стоять на стражі законності і правопорядку (ДАІ,
патрульно-постова служба та ін.), співробітничають на міжнародному рівні з
забезпечення світового порядку (ІНТЕРПОЛ), мають на меті захист і охорону прав
і свобод людини.

Окремі
служби органів внутрішніх справ (міліція, виправно-трудові установи) наділені
функціями дізнання, які вони здійснюють у межах вимог
кримінально-процесуального закону.

Одна
з особливостей органів внутрішніх справ — наявність повноважень щодо проведення
попереднього розслідування (спеціальний слідчий апарат).

Органи
внутрішніх справ мають широкий діапазон адміністративно-наглядових функцій —
забезпечення громадського порядку, паспортного режиму, правил дозвільної
системи та ін.

Основні
завдання органів внутрішніх справ:

1)
захист прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних
посягань, охорона громадського порядку і забезпечення громадської безпеки;

2)
боротьба зі злочинністю;

3)
запобігання злочинам, їх припинення, розкриття і розслідування, розшук осіб, що
вчинили злочин, вжиття заходів для усунення причин і умов, що сприяють вчиненню
правопорушень;

4)
забезпечення виконання кримінальних покарань, участь у ресоціалізації
засуджених;

5)
забезпечення безпеки дорожнього руху і пожежної безпеки;

6)
охорона і захист державних об’єктів, майна усіх видів власності.

Міліція
— складова частина системи органів внутрішніх справ, які здійснюють виконавчу
державну владу в сфері охорони громадського порядку.

До
структури міліції входять: кримінальна міліція, міліція громадської безпеки,
транспортна міліція, державна автомобільна інспекція, міліція охорони,
спеціальна міліція.

Функції
міліції:


адміністративна — виконавчо-розпорядча діяльність її апаратів, служб і
підрозділів з організації і здійснення охорони громадського порядку і
громадської безпеки в межах повноважень, визначених законом. Керуючись
адміністративним законодавством, працівники міліції вступають у
адміністративно-правові відносини з підприємствами, установами, організаціями,
їх посадовими особами і громадянами;


профілактична — запобігання злочинам та іншим правопорушенням, виявлення причин
і умов, що їх породжують, усунення їх. Практично всі підрозділи міліції
здійснюють профілактичні заходи. Цим пояснюється використання ними
державно-владних повноважень примусового характеру в більшій мірі, ніж іншими
органами виконавчої влади;


оперативно-розшукова — виявлення інформації про правопорушення, що готуються
або вже вчинені; про осіб, що ухиляються від органів розслідування або
відбування кримінального покарання та ін.;


кримінально-процесуальна — розгляд заяв і повідомлень про вчинені злочини,
провадження дізнання і попереднього слідства у кримінальних питаннях про
злочини, розслідування яких покладено законом на органи внутрішніх справ;


виконавча — виконання в межах своєї компетенції адміністративних стягнень і
кримінальних покарань (засудження осіб до виправно-трудових робіт без
позбавлення волі та ін.);


охоронна — охорона на договірних засадах майна усіх видів власності юридичних і
фізичних осіб, Як державний озброєний орган виконавчої влади міліція покликана
захищати життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, навколишнє
природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.
Жодні виняткові обставини або вказівки посадових осіб не можуть бути підставою
для будь-яких незаконних дій або бездіяльності міліції. Вказівки співробітників
міліції, зроблені в межах службових повноважень як представників влади,
обов’язкові для всіх громадян і посадових осіб. Стаття 20 Закону України «Про
міліцію» гласить: «Законні вимоги працівників міліції є обов’язковими для
виконання громадянами і посадовими особами».

Міністерство
внутрішніх справ є своєрідним організуючим і регулюючим центром системи органів
внутрішніх справ України. Міністерство внутрішніх справ очолює Міністр, який
призначається відповідно до Конституції України і несе персональну
відповідальність за виконання покладених на міністерство завдань і здійснення
ним своїх функцій, визначає міру відповідальності заступників Міністра,
керівників підрозділів міністерства.

Середньою
ланкою виступають обласні управління внутрішніх справ і Міністерство внутрішніх
справ Автономної Республіки Крим. Правовий стан Міністерства внутрішніх справ
Автономної Республіки Крим дещо відрізняється від обласних управлінь внутрішніх
справ. Зокрема, відповідно до ст. 7 Закону України «Про міліцію» його голова є
заступником Міністра внутрішніх справ, який призначається на посаду і
звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра
внутрішніх справ. Що стосується завдань і повноважень органів внутрішніх справ
Автономної Республіки Крим, то вони майже не відрізняються від завдань і
повноважень обласного управління органів внутрішніх справ.

Обласні
органи внутрішніх справ реалізують свої повноваження через відділи (галузеві
служби) і через нижчі ланки — міські і районні відділи (управління) внутрішніх
справ. Районні і міські відділи внутрішніх справ — основна ланка системи
Міністерства внутрішніх справ України.

Податкова
міліція здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує
оперативно-пошукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ