§ 2. Глава держави :: vuzlib.su

§ 2. Глава держави :: vuzlib.su

143
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 2. Глава держави

.

§ 2.
Глава держави

Глава
держави — Президент, який є гарантом державного суверенітету, територіальної
цілісності України, додержання її Конституції, прав і свобод людини і
громадянина. Він структурно не входить до жодної з гілок влади (законодавчої,
виконавчої, судової), проте має компетенцію в сфері виконавчої влади. Для
частини вихідних від нього нормативних актів потрібна контрасигнація
(скріплення підписом) Прем’єр-міністра і міністра, відповідального за акт і
його виконання.

Відповідно
до Конституції України Президент у межах своєї компетенції має право видавати
укази і розпорядження, які є обов’язковими для виконання на всій території
України. Президент скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради
Міністрів Автономної Республіки Крим; призначає всеукраїнський референдум щодо
змін Конституції; проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
підписує закони, прийняті Верховною Радою. Для цих рішень Президента не
потрібно контрасигнації з боку Прем’єр-міністра і відповідних міністрів, тобто
Президент приймає ці рішення на власний розсуд, без будь-якої згоди або
подання. Дані повноваження свідчать про функціонально своєрідне єднання
Президента зі сферою виконавчої влади.

Президент
є Верховним Главнокомандувачем Збройних Сил, очолює Раду національної безпеки і
оборони. Призначає за згодою Верховної Ради Прем’єр-міністра, а за поданням
Прем’єр-міністра — членів Кабінету Міністрів, керівників інших центральних
органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій.

Призначає
Генерального прокурора за згодою Верховної Ради, половину складу Ради
Національного банку, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
Призначає на посади і звільняє з посад за згодою Верховної Ради Голову
Антимонопольного комітету, Голову Фонду державного майна, Голову Державного
комітету телебачення і радіомовлення; за поданням Прем’єр-міністра утворює,
реорганізує і ліквідує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади,
діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади, та
ін.

Президент
представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво
зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні
договори України; приймає рішення про визнання іноземних держав; призначає глав
дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних
організаціях; приймає вірчі грамоти дипломатичних представників іноземних
держав та ін.

Повноваження
Президента припиняються достроково у разі:


відставки;


неможливості виконувати повноваження за станом здоров’я;


усунення з поста в порядку імпічменту;


смерті.

Президент
обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого
виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років (одна й та сама
особа — не більше ніж два строки підряд). Президентом може бути обраний
громадянин України, який досяг 35 років, має право голосу, проживає в Україні
протягом 10 останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ