Передмова :: vuzlib.su

Передмова :: vuzlib.su

71
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Передмова

.

Передмова

Навчальний посібник розвиває
авторське бачення основ адміністративного процесу, що викладені у монографії,
яка вийшла друком у 2001 році Вона містила виклад сутності та принципів
адміністративного процесу. На основі цих категорій з’явилася можливість дати
характеристику елементам, що традиційно складають вчення будь-якого виду
юридичного процесу. Серед таких елементів розглядаються
адміністративно-процесуальні відносини, суб’єкти адміністративного процесу,
процесуальні строки адміністративного розгляду, адміністративне доказування та
докази та інші. Адміністративна процесуальна практика року, що минув з часу
виходу монографії, зумовила зміни у підходах до організації та безпосереднього
вчинення процесуальної діяльності. Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади удосконалюють організаційні форми виконання своїх
процесуальних функцій у ході адміністративного розгляду. Збільшується питома
вага адміністративно-процесуальних норм поряд із матеріально-правовими, що
закріплюються в підзаконних актах.

Компонування навчального матеріалу
здійснено на основі традицій вітчизняних наук цивільного та кримінального
процесуального права. Крім того, при визначенні послідовності викладу
процесуальних інститутів автор керувався проектом Кодексу загальних
адміністративних процедур України від 25.01.2001 року. У книзі проводяться
аналогії з адміністративними процесуальними нормативними актами зарубіжних
країн. Такий порівняльний аналіз дозволяє виділити ті тенденції в
адміністративно-процесуальному регулюванні, які заслуговують на відображення їх
у цьому Кодексі. Хоча, звісно, наявність аналогій не повинна бути визначальною
при формуванні вітчизняної галузі адміністративного процесуального права. В
додатку до посібника здійснено проекцію моделі загальної частини
адміністративного процесу на провадження у справах про адміністративні
правопорушення.

 Перепелюк В. Г. Адміністративний
процес. — Чернівці: Рута, 2001. -316с.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяПостельное белье
  Следующая статьяАВГУСТИН :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ