Вступ

Вступ

61
0


Вступ

Політична та економічна незалежність України вимагає щоденного вирішення нових питань інтеграції національної економіки країни у світову спільноту, зокрема, у сучасну європейську банківську систему.
Сучасні інформаційні технології побудовані на основі Інтернет-технології і використовують такі її прогресивні компоненти, як електронна мережева комерція, веболоджі (мережелогія), веб-серфінг, віртуальність, корпоративність, об’єктно-орієнтовність, інтелектуальність тощо. Усі ці поняття сьогодні з успіхом застосовуються у світовій банківській діяльності і сприяють успіху як країни, що використовує на державному рівні ці технології, так і банків, фірм, корпорацій або приватних підприємців, які впроваджують їх у свій бізнес.
Питання використання сучасних інформаційних технологій у банківській справі актуальні, важливі, нові, перспективні і, що найголовніше, – прибуткові.
Це має особливе значення як для фахівців, що вже працюють у банках та фінансових установах різної форми власності нашої країни, так і для підприємців-банкірів, які планують зайнятися цією новою перспективною справою.
Книга складається з 10 глав, в яких розглядаються питання банківської справи на основі сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій з використанням моделей та методів для моделювання діяльності банків.
У першій главі описана сучасна фінансово-кредитна система України з характерними рисами її грошової системи та структурою.
Друга глава містить опис сучасної банківської системи країни з деталізацією питань управління фінансами банків, сутності і функцій банків, особливостей банківської діяльності та її регулювання.
Третя глава вміщує характерні особливості цінних паперів України, види та порядок оформлення розрахункових документів, форми безготівкових розрахунків, факторингові та касові операції, міжнародні банківські розрахунки.
Четверта глава присвячена важливим питанням електронної комерції, її концепції, принципам та методам забезпечення безпеки розрахунків у мережах.
П’ята глава присвячена особливостям автоматизації банківської діяльності, актуальним питанням створення комп’ютерних банківських систем та їх функцій.
Шоста глава аналізує особливості функціонування корпоративних мереж банків, основні вимоги до них, побудову архітектури та інтегровану обробку даних у корпоративних мережах.
Сьома глава досліджує особливості побудови системи “Банк-клієнт”, її переваги та перспективи розвитку.
Восьма глава описує фінансову діяльність в Іnternet на основі віртуальних мережевих технологій, банків та мереж.
Дев’ята глава характеризує проект нової автоматизованої банківської системи (АБС) НБУ, шляхи її створення та використання.
Десята глава повністю присвячена актуальним і перспективним питанням моделювання діяльності банків.
Видання розраховане на фахівців банківських та фінансових установ, аналітиків та проектувальників АБС і АРМ, студентів та аспірантів відповідних спеціальностей вищих навчальних закладів. Вона буде корисною для економістів, менеджерів та осіб, що приймають рішення в умовах нечіткої логіки з метою підвищення якості і продуктивності їх праці.
Автори висловлюють щиру подяку Несторенко Валентині Григорівні, Назаренко Таїсії Миколаївні за допомогу в підготовці книги. Особливу подяку автори висловлюють Геєць В.М., Сергієчко І.В., Савлук М.І. за прискіпливий аналіз матеріалів рукопису книги та цінні поради при її рецензуванні.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ