Тема 10. Аудит формування та змін статутного капіталу на підприємствах різних форм власності. 1....

Тема 10. Аудит формування та змін статутного капіталу на підприємствах різних форм власності. 1. Завдання, джерела інформації, основні напрямки аудиту формування власного капіталу.

127
0


Тема 10. Аудит формування та змін статутного капіталу на підприємствах різних форм власності.


1. Завдання, джерела інформації, основні напрямки аудиту формування власного капіталу.
2. Послідовність аудиту статутного капіталу та операцій пов’язаних з його змінами на підприємствах різних форм власності.
3. Особливості аудиту статутного капіталу в акціонерних товариствах.


Самостійна робота.
Нормативно — правове забезпечення операцій пов’язаних з формуванням та використанням статутного капіталу на підприємствах різних форм власності.
Закон України «Про підприємництво».
Стандарт 5 «Звіт про власний капітал»
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №966 — ХІV від 16.07.99р.
План рахунків.
1. Для здійснення успішноїх виробничо фінансово — господарської діяльності кожне підприємство чи організація має в своєму розпорядженні необхідні власні господарські засоби.
За вартісними показниками це статутний капітал. Його мають підприємства як державної так і недержавної форми власності.
На підприємствах недержавної форми власності він формується за рахунок внесків власників, засновників підприємства у формі грошових коштів, майна, нематеріальних активів та інше. Розмір внесків засновників в докментах на заснування підприємства.
Здійснюючи контроль аудитор повинен керуватися Законом України «Про підприємництво», статутом та установчими документами про заснування підприємства, діючими нормативними актами з методики бухгалтерського обліку операцій по статутному капіталу.
Основним завданням аудиту формування та змін статутного капіталу є перевірка достовірності відображення статуного капіталу в обліку та звітності, встановлення законності та правильності його формування, правильності та цілеспрямованості його використання.
Джерелом інформації є: облікові реєстри поточного синтетичного та аналітичного обліку по рахунку 40 «Статутний капітал» за видми капіталу; звітність (баланс, звіт про власний капітал).
Основні напрямки аудиту:
1. Перевірка обгрунтованості збільшення статного капіталу в частині основних і оборотних фондів в результаті їх переоцінки, введення в експлуатацію нових видів основних фондів;
2. Перевірка обгрунтованості зменшення статутного капіталу в частині основних і оборонтих фондів при списанні недоамортизованих об»єктів основних засобів, їх ліквідації, реалізації нище залишкової вартості, нище діючих ринкових цін окремих об»єктв чи законсервованого комплексу устаткування цехів, будівль. При цьому детально аналізується первинна документація, щодо стану, оцінки об»єктів, розрахунків з покупцями.
3. Перевірка правильності відображення в обліку операцій щодо статутного капіталу здійснюється методом аналізу кореспонденції рахунків і первинних документів, які є підставою для бухгалтерських записів. Крім цього, перевіряється дотримання методики аналітичного обліку статутного капіталу і відповідність звітності про величину статутного капіталу в балансі;

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ