АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК-МІНІМУМ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК-МІНІМУМ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

1209
0


АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК-МІНІМУМ
ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ

А

abandon
— (v) відміняти,
припиняти, відмовлятись;

abandon
goods to the insurer -(v) відмовлятись від товару на
користь страхувальника.


abandonee
[
`xbqndq`nJ
] — (n) страхувальник, на користь
якого лишається застрахований вантаж або
судно після аварії.


abbreviation
[qbrJvi`eiSn]
— (n) скорочення, що вживається на
письмі та в усному мовленні.


ability-to-pay
— платоспроможність;

ability-to-pay-taxation
— оподаткування на підставі
платоспроможності.


absorbed overhead
— накладні витрати.


abundance
— (n) достаток, багатство,
надлишок.


acceleration clause
— умова прискореної виплати
позики.


acceptance

[qk`septqns]
— (n) акцептований вексель, тратта,
акцептування, згода на сплату грошових,
розрахункових, товарних документів;

acceptance
of bonds — популярність облігацій, попит на
облігації.


access to market
— доступ до ринку.


account
[q’kaVnt]
— (n) рахунок;

adjunct
account
[‘xdZANkt]
— доповнюючий рахунок;
бухгалтерський рахунок, який накопичує
доповнення до іншого рахунку;

advance
account — рахунок позик;

advance
report account — авансовий звіт;

account
day — розрахунковий день;

account
executive — діловод;

account
holding bank — банк, який зберігає рахунок;

account
of expenses — рахунок витрат;

account
of charges — рахунок накладних витрат;

account
payable ledger — книга закупок, рахунків;

account
receivable
[rI’si:vqb(q)l]
— рахунок дебіторівбаланс ), дебіторська заборгованість;

account
statement — виписка із рахунку;

accounts
department — бухгалтерія;

accounts
payable — рахунок кредиторів;

accounts
receivable turnover — оборотність засобів за рахунками
дебіторів;

approval
of account — визнання рахунку правильним;

assets
account — рахунок капіталу;

below-line
balance account — позабалансовий рахунок;

blocked
account — арешт на внесок (блокування рахунку);

business
account — рахунок підприємств у системі
національних рахунків;

business
saving account — ощадний рахунок для ділового
підприємства;

capital
account — рахунок капіталу;

charge
account — кредит за відкритим рахунком;

checking
account — поточний рахунок (у банку);

compound
interest account — рахунок, за яким нараховуються
проценти, ощадний вклад;

credit
account — рахунок кредиту (узгодження про купівлю
товарів з відстрочкою);

currency
account — рахунок валюти;

current
account — рахунок поточних операцій;

debit
account — рахунок з дебетовим сальдо, рахунок
активу;

deferred
account — рахунок з відстроченими податковими
платежами;

fancy
account — фіктивний рахунок;

frozen
account — заморожений рахунок;

general
account — рахунок головної бухгалтерської книги;

giro
account — рахунок витрат;

impersonal
account — рахунок, що не належить конкретній особі;

income
statement account — результативний рахунок, рахунок
прибутків і збитків;

inland
account — місцевий рахунок;

invalid
account — рахунок, за яким можуть проводитись
операції;

interest
— bearing transaction account — поточний рахунок з виплатою
процентів;

movement
of an account — операції на рахунку;

nominal
account — пасивний рахунок, активно-пасивний
рахунок;

noncheckable
savings account — безчековий ощадний рахунок;

outstanding
account — несплачений, незавершений рахунок;

overextended
account — прострочений рахунок;

passbook
savings account — ощадний рахунок;

phoney
account — фіктивний рахунок;

property
account — рахунок нерухомого майна;

public
account — рахунок державного закладу;

purchase
on account — купівля в кредит ( за твердим рахунком);

reciprocal
control account — рахунок головної книги;

received
on account — отримано на рахунок належної суми;

regular
checking account — звичайний поточний рахунок;

reserve
account — резервний рахунок;

retail
account — невеликий рахунок (у банку);

revenue
account — рахунок прибутків;

salary
account — поточний рахунок;

saving
account — ощадний вклад;

securities
account — рахунок цінних паперів;

segregated
account — окремий рахунок;

settlement
account — розрахунковий рахунок;

statement
of account — виписка банківського особистого
рахунку клієнту, виписка за рахунком;

statement
of accounts — звіт про стан рахунків;

stock
account — рахунок капіталу, рахунок цінних
паперів;

subsidiary
account — допоміжний рахунок;

summary
account — підсумковий рахунок, заключний баланс;

suspense
account — рахунок сумнівних дебіторів;

thrift
account — терміновий рахунок (у банку);

trade
account receivable — рахунок розрахунків з покупцями;

transaction
account — поточний рахунок, короткостроковий
депозит;

trust
account — довірчий (секретний) рахунок;

unsettled
account — неурегульований (неоплачений) рахунок;

valuation
account — рахунок залишкової вартості;

wholesale
account — крупний рахунок у банку;

agree
accounts — узгоджувати рахунки;

balance
an account — підсумовувати, підводити підсумок;

be
in account with — мати рахунок у кого-небудь;

clean
out an account — зняти всі гроші з рахунку;

clear
an account — сплатити за рахунком;

close
an account — закрити рахунок у банку;

draw
up an account — виписати (виставляти) рахунок;

draw
upon an account — знімати з рахунку;

make
up an account — закрити рахунок, виписувати рахунок;

pass
to the credit of account — записати в кредит рахунку;

pay
an account — заплатити рахунок;

pay
into an account — записати на рахунок, платити
переказом на рахунок;

place
to a person’s account — перерахувати комусь на рахунок;

run
(up) an account — збільшити залишок на рахунку,
записати на рахунок;

settle
an account — сплатити рахунок;

set
up an account — відкрити рахунок;

take
accounts of the needs — враховувати попит;

withdraw
from an account — зняти з рахунку.


accountancy

[q’kaVntqnsI]
— (n) бухгалтерський облік.


accountant
— (n) кваліфікований бухгалтер;

accountant
in charge — головний бухгалтер;

certificated
accountant — дипломований бухгалтер;

certified
public accountant — дипломований бухгалтер вищої
категорії;

chartered
accountant — привілейований бухгалтер;

chief
accountant- головний бухгалтер;

chief
managerial accountant — головний бухгалтер-контролер,
фінансист-контролер;

general
accountant — головний бухгалтер;

office
accountant — головний бухгалтер.


accounting
— бухгалтерський облік, аналіз
господарчої діяльності.

accounting
cost — бухгалтерські (балансові) витрати;

accounting
conventions — бухгалтерські узгодження;

accounting
equation — балансове рівняння ;

accounting
money — рахункові гроші;

accounting
records — бухгалтерські рахунки;

accounting
spread — бухгалтерська різниця;

accounting
valuation — оцінка вартості за записом у
бухгалтерській книзі;

accrual
accounting — бухгалтерський облік відповідно до
методу нарахувань;

activity
accounting — функціональний бухгалтерський облік;

administrating
accounting — оперативний облік, пов’язаний з
потребами управління;

cost
accounting — виробнича бухгалтерія;

current
accounting — поточна звітність;

distribution
cost accounting — облік витрат у торгівлі;

full-cost
accounting — фінансовий облік за повною вартістю;

national
economic accounting — система національних рахунків;

national
income accounting — складання національних рахунків;

replacement-cost
accounting — бухгалтерський рахунок у поточних
цінах;

social
accounting — звіт компанії про витрати на соціальні
потреби;

store
accounting — бухгалтерський облік запасів.


accredit
— (v) акредитувати, приписувати,
відносити на рахунок.


accretion
— (n) приріст, накопичення;

accretion
to the capital — приріст вартості капіталу.


accrual
[q’krVql]
— (n) накопичення.


accrue
[q’kru:]
— (v) збільшувати, накопичувати;

accrued
interest — нараховані проценти;

accrued
(accumulated) depreciation
[dI»pri:SI’eIS(q)n]
— акумульовані амортизаційні
відрахунки, амортизаційний резерв.


accumulate
[q’kju:mjVleIt]
— (v) накопичувати, нагромаджувати.


accumulation
— (n) накопичування, акумуляція.


acknowledge
— (v) підтверджувати отримання.


acknowledgement of debt
— підтвердження боргу.


acknowledgement of receipt
— офіційне повідомлення про
отримання.


adjustment
— (n) регулювання (економічне),
пристосування.


advance
[qd’vQ:ns]
— (n) ріст, підвищення (цін), аванс,
позика; (а) достроковий;

advance
of capital — витрати (затрати) капіталу;

advance
of living standard — підвищення життєвого рівня;

advance
of wages — підвищення заробітної плати.


advance-decline theory
— теорія підвищення і знижок.


advanced economy
— економіка промислово
розвинутої країни.


advice book
— підшивка авізо.


advice note
— повідомлення.


advise
— (v) сповіщати.


adjustable pegs
— підтримка валютних курсів.


adjusting entries
— регулюючі записи.


affiliated members
— філіали.


affix
— (v) прикладати, поставити (підпис).


aggravation
[«xgrq’veIS(q)n]
— (n) погіршення.


aggregate
[‘xgrIgIt]
— (v) збиратися докупи; (а) сукупний,
спільний; (n) сукупність;

aggregate
capital — сукупний капітал;

aggregate
expenditures — загальні (сукупні) витрати;

aggregate
social product — сукупний (суспільний) продукт.


agio
— (n) ажiо, різниця між курсами
валют.


allege
[q’ledZ]
— (v) посилатися (на), стверджувати
(що, ніби).


allocation
— (n) розміщення, розподіл,
відрахування.


allocative factor
— фактор розподілу.


allowance
[q’laVqns]
— (n) утримування, знижка, дозвіл;

allowance
for depreciation — знижка на знос.


allowances
— надбавки до заробітної плати.


amortization
[q»mO:taI’zeIS(q)n]
— (n) амортизація, поступове
відкриття боргу.


amortize
[q’mO:taIz]
— (v) амортизувати, покривати борг
у кредит.


annuity
[q’nju:ItI]
— рента, щорічна рента,
страхування ренти.


anticipated inflation
— очікувана інфляція.


appeal
[q’pi:l]
— (v) апелювати, подавати скаргу; (n)
апеляція, оскарження.


applicant
[‘xplIkqnt]
— (n) замовник, прохач, кандидат,
претендент.


application
[«xplI’keIS(q)n]
— (n) клопотання, заява, прохання,
застосування;

application
money — сума підписки;

application
for the position — заява про зарахування на посаду;

application
form — замовлення, бланк замовлення (спеціальний
бланк, який заповнюється, коли продаються
цінні папери).


appraisal
[q`preizql]
— експертна оцінка (оцінка
активів чи зобов’язань за участю експертів).


appreciation
[qprJSi`eISqn]
— (n) підвищення вартості,
подорожчання, приріст вартості основного
капіталу;

appreciation
of goods — підвищення вартості товарів,
оцінювання товарів;

appreciation
of the dollar — підвищення курсу долара.


appropriate
[q`proVprieit]
— (v) асигнувати, привласнювати,
виділяти (засоби, кошти).


appropriation request
— запит про асигнування.


assess
[q’ses]
— (v) обкладати податком,
оцінювати майно.


assessment
— (n) оцінка (майна),
оподаткування.


ask-bid system
— система встановлення і
пропонування ціни.


assets
[‘xset]
— (n) активи (балансу), майно
неспроможного боржника, капітал, фонди,
засоби, кошти;

asset
demand for money — попит на гроші зі сторони активів;

active
assets — кошти, які знаходяться в обігу;

available
assets — вільні активи (можуть бути продані або
інвестовані);

capital
assets — основний капітал;

circulating
assets — оборотні кошти;

current
assets — оборотні кошти, оборотні фонди;

deferred
assets — сплачені витрати (страхування), активи
майбутніх років;

extra
circulating assets — позаобігові активи;

fixed
assets — основні засоби, основний капітал,
нерухоме майно;

illiquid
assets — неліквідні активи;

intangible
assets
[In’txndZqb(q)l]
— нематеріальні активи;

liquid
assets — ліквідні (легкореалізовані, поточні)
активи;

real
assets — нерухомість;

revaluation
of assets — переоцінка вартості активів;

tangible
assets — матеріальні активи;

total
assets — загальна вартість майна, сума балансу.


assignment form (notice)
— повідомлення про перехід
власності на цінні папери.


at an early date
— найближчим часом.


at par
— за номіналом ( облігації або
привілейовані акції, випущені або
реалізовані за їхньою номінальною вартістю).


attested by the signature
— завірений підписом.


audit
[‘O:dIt]
— (n) аналіз господарської
діяльності, перевірка, ревізія; (v) перевіряти,
проводити ревізію;

annual
audit — річний аналіз господарчої діяльності;

associated
audit — асоціативне опитування споживача;

bank
audit — ревізія банківської звітності;

detailed
audit — повна ревізія (рахунків книг, журналів та
записів);

field
audit — ревізія на місці, виїзна ревізія;

interim
audit — проміжний аналіз (господарської
діяльності).


audit the accounts
— проводити ревізію рахунків.


auditing expenses
— витрати з ревізії (стаття
балансу).


authorised share capital
— дозволений акціонерний
капітал.


authorised stock
— оголошений акціонерний
капітал.


aval —
(n)
аваль (гарантія банку
зі сплати боргового зобов’язання).


average
— (n) індекс курсів;

average
down — скуповувати в міру зниження курсу;

average
revenue — середня виручка (виторг);

average
tax rate — середня ставка оподаткування;

average
up — скуповувати в міру підвищення курсу.


aversion to risk
— неприйняття ризику.


B


backer
— (n) індосант, авеліст.


backing
— (n) субсидування, фінансування,
покриття, гарантія, індосамент.


backdating
— (n) датування минулим числом.


ballot period
— період викупу.


balance
— (n) сальдо (різниця між сумою
записів за дебетом і кредитом рахунку), стан
рахунку; (v) сальдувати, підводити підсумок;

balance
book — бухгалтерська балансова книга;

balance
of claims and liabilities — розрахунковий баланс, баланс
вимог і зобов’язань;

balance
of current accounts — баланс поточних операцій;

balance
of payments — платіжний баланс;

balance
of payments deficit — дефіцит платіжного балансу;

balance
of the capital account — баланс просування капіталу;

balance
sheet — баланс (звіт про фінансовий стан);

balance
sheet account — балансовий рахунок, стаття
бухгалтерського балансу;

balance
sheet assets — балансова вартість активів;

balance
sheet audit — ревізія балансу;

balance
sheet equation
[I’kweIZ(q)n]
— балансове рівняння;

balance
sheet ratios — балансові показники;

adjusted
debit balance — скоректоване дебетове сальдо;

bank
balance — баланс банку;

capital
balance — баланс просування капіталу;

closing
balance — залишок на рахунку на кінець дня,
кінцевий залишок (сальдо);

composite
balance sheet — зведений баланс;

consolidated
balance sheet — зведений баланс;

credit
balance — кредитний баланс;

demand
balance — залишок грошових записів (на поточному
рахунку);

favourable
balance — активний (сприятливий) (платіжний)
баланс;

foreign
balance -платіжний баланс;

interium
balance — пробний баланс;

interesectoral
balance — міжгалузевий баланс;

opening
balance — залишок на рахунку на початок дня;

overall
balance — підсумковий баланс;

preliminary
trial balance — попередній бухгалтерський баланс;

trade
balance — торговий баланс;

transfer
of balance — перенос сальдо;

trial
balance — пробний баланс;

unfavourable
balance — пасивний баланс;

visible
balance — стаття балансу;

strike
a balance — підбивати (підводити) баланс;


balancing
— (n) балансування, складання
рахунків.


bankrupt

[‘bxNkrApt]
— (n) банкрут; (v) доводити до
банкрутства; (а) неплатоспроможний.


bank accommodation
— банкова позика.


bankers bank
— банк банків (банк, який
приймає вклади депозитних інститутів і надає
їм позику).


bank cost accounting
— аналіз операційної
діяльності банку.


bank statement
— звіт банку.


bank transfer / remittance
— банківський переказ.


banking by mail
— банківські операції поштою.


bargaining
— (n) ведення переговорів,
укладання угоди, торг.


barrier to entry
— бар’єр на шляху до вступу в
галузь.


barter
— (n) бартерна торгівля.


bearer

[‘be(q)rq]
— (n) власник, пред’явник (наприклад,
чеку);

bearer
security — цінний папір на пред’явника.


behaviour

[bI’heIvIq]
— (n) розвиток (економічних
категорій).


benefit in kind
— додатковий прибуток.


benefit-cost analysis
— аналіз витрат і вигод.


bid and ask
— найвища і найнижча ціна.


bid and asked quotation (quote)
— ціни покупця і продавця.


bill
— банкнота;

bill
discount — облік векселя;

bill
of credit — акредитив;

bill
of exchange — перевідний вексель (тратта);

bill
of parcels — фактура, накладна;

bill
of payable — рахунок до оплати;

bill
of sale — купча, закладна;

cancel
bill — анулювати вексель;

settle
a bill — сплатити за рахунком;


blank
— (n) бланк; (a) чистий, пустий;

blank
bill — бланковий вексель;

blank
transfer — бланковий трансферт, (безіменна
передача прав власника на акції).


block
— (n) пакет.


board lot
— акції на продаж.


board of directors
— рада директорів.


bond (mortgage
) — (n) облігація, заставна;

bond
broker — брокер по операціях з облігаціями;

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ